Microsoft ønsker større inntekter fra patenter

En ny patent- og lisensieringspolitikk hos Microsoft gjør Linux-tilhengere urolige.

En ny patent- og lisensieringspolitikk hos Microsoft gjør Linux-tilhengere urolige.

I desember kunngjorde Microsoft en ny politikk vedrørende patenter og lisensiering. Den nye politikken kan delvis betraktes som en systematisering av påleggene i forliket med USAs justisdepartementet om å lisensiere mer teknologi til konkurrentene. Den kan også betraktes som et forsøk på å tjene mer penger på sin egen innsats innen teknologiutvikling. Microsoft sier selv at voksende press fra kunder for tilgang til patentert teknologi også er en viktig faktor.

En viktig faktor er den teknologiske utviklingen. Microsoft har gitt opp forsøket på å kapsle sine kunder inn i en egen Windows-verden, og innsett at interoperabilitet er et vilkår for fortsatt vekst.

Linux-tilhengere og åpen kildekodeentusiaster er urolige for at den nye politikken også kan innebære søksmål med påstander om at Microsoft-teknologi er ulovlig brukt i deres programvare, skriver Wall Street Journal.

Microsoft har om lag 4500 patenter. Selskapets juridiske direktør Brad Smith sier selskapet er beredt til å lisensiere patentbeskyttet teknologi til alle som måtte være interessert, også til åpen kildekodeprodukter. Det finnes et eksempel på at det siste allerede har skjedd. Microsoft har inngått en lisensavtale for Windows Media-teknologien med den japanske Linux-distributøren Turbolinux.

Per i dag pågår et hundretalls lisensieringsdiskusjoner. For å håndtere disse forhandlingene har Microsoft rekruttert Marshall Phelps som tidligere ledet opphavsrettsavdelingen til IBM. Phelps fikk til en betraktelig økning av IBMs patentrelaterte inntekter, vel å merke uten å ty til rettssaker. Microsoft fastholder at deres politikk er å lisensiere teknologi, og ikke å saksøke.

Lisensiering innebærer ikke nødvendigvis at Microsoft vil ta seg betalt. Selskapet krevere royalty for dem som vil gjøre bruk av kommunikasjonsprotokollene til Windows. Det krever ikke royalty for å lisensiere den patenterte teknologien bak skjemahåndteringen til kontorpakken Office (kalt «Office Schemas»). I likhet med IBM har Microsoft beholdt patentrettigheter til teknologi i flere W3C-sertifiserte standarder for webtjenester («web services»), under forutsetning av at det ikke skal kreves royalty.

Frykten blant Linux-tilhengerne begrunnes med en antakelse om at Microsofts royaltykrav ikke vil tas alvorlig med mindre selskapet er villig til å saksøke for å forsvare sine patenter. Det påstås at Microsoft-ledere har bekreftet i private samtaler at det ikke vil være urimelig å gå til et slikt skritt dersom det skulle være nødvendig.

Til toppen