Microsoft oppgraderer Windows CE til .Net

Microsoft tilbyr gratis nedlasting av prøveutgaver av .Net-versjonen av Windows CE, operativsystemet for alle slags tynne klienter til en rekke ulike prosessorer.

I forhold til dagens versjon, er .Net-utgaven, tidligere kjent under kodenavnet Talisker, utvidet med støtte for trådløs kommunikasjon - både Bluetooth og trådløst lokalnett - webtjenesteprotokollen Simple Object Access Protocol (SOAP), og mer avansert multimedia. Av applikasjoner finnes blant andre nettleseren Internet Explorer 5.5, den digitale ID-en Microsoft Passport, Microsoft Messenger og en egen webserver. Operativsystemet er tilgjengelig for x86- og ARM-prosessorer, samt Xscale og MIPS.

Den endelige koden er tilgjengelig for apparatleverandørene, fra en fullverdig verktøy-samling til gratisutgaver for henholdsvis emulering og evaluering. Halvannen millioner linjer kildekode er tilgjengelig under de spesielle betingelsene til Microsofts SSL (shared source licence). Enkle apparater kan nøye seg med en kjerne på 200 kB.

Windows CE .Net er tenkt brukt til hånd-PC-er, smarte telefoner, TV-bokser, apparater for detaljhandelen og intelligente skjermer, blant annet.

Samtidig med Windows CE .Net, kunngjorde Microsoft en egen spesifikasjon for intelligente skjermer, foreløpig kalt Mira, se artiklene Trådløse skjermer kan erstatte sofa-PC-er og Microsofts fjernkontroll for den digitale livsstilen.

De første apparatene basert på Windows CE .Net kan komme allerede til sommeren. Et amerikansk selskap, Salton, har varslet Icebox, en kjøkkenterminal som kan vise TV, hente informasjon fra web og utføre andre huslige gjøremål.

Til toppen