Microsoft orket ikke mer bråk

Med monopol-rettssaken hengende over seg, hadde ikke Microsoft råd til mer dårlig PR og gjorde opp en gammel strid fra 80-tallet på kammerset.

Med monopol-rettssaken hengende over seg, hadde ikke Microsoft råd til mer dårlig PR og gjorde opp en gammel strid fra 80-tallet på kammerset.

Fortiden kommer tilbake for å plage Bill Gates og resten av Microsoft-ledelsen. For i kjølvannet av det første tilbakeslaget i antimonopol-saken, følger det flere dårlige nyheter, denne gangen helt tilbake fra 80-tallet.

Foreløpig ser det ut som aksjemarkedet har glemt monopolrettssaken, men Microsoft-ledelsen bruker nok tid som det er med sine advokater i stedet for på produktutvikling. Dette er trolig årsaken til at Microsoft valgte å betale seg ut av en ny rettssak. Denne gangen var det Caledra, eier av DR-DOS, en konkurrent til Microsofts DOS-versjon, som får fett betalt for å holde seg unna rettssalen. Caldera arbeider i dag med Linux.
Les om gangen i rettssaken:
Caldera hevdet i sitt søksmål at Microsoft hadde brukt monopolmakt overfor PC-leverandørene og på en urettferdig måte presset DR-DOS ut av markedet. DR-DOS ble utviklet av Digital på 80-tallet og solgt til Novell, som så solgte operativsystemet til Caldera i 1996 sammen med rettighetene til å saksøke Microsoft. Tatt erstatningen i betraktning, angrer nok Novell-ledelsen seg i dag.


I kjent amerikansk stil krevde Caldera en høy sum - 1,6 milliarder dollar - i erstatning. Både gjennom tidligere saker og monopolrettssaken har Microsoft vist liten vilje til å betale seg ut av problemer. Denne gangen var det Microsoft som blinket og inngikk et forlik bare tre uker før rettssaken skulle starte.

Selskapet vil ikke si hva det betalte Caldera, men ut i fra det nedjusterte aksjeutbytte selskapet varsler, kan man regne seg til en utbetaling på 1,2 milliarder kroner, skriver amerikansk presse i dag.

Til toppen