Microsoft overlater .Net-standarder til ECMA

Den europeiske standardiseringsorganisasjonen ECMA har ratifisert to av Microsofts .Net-standarder, programmeringsspråket C# og språkinfrastrukturen CLI.

C# (uttales "sisjaaap") er et programmeringsspråk som Microsoft kunngjorde i fjor, som komponentorientert språk for programmerere med kunnskaper innen C og C++. CLI står for Common Language Infrastructure. Det beskrives som en delmengde av Common Language Runtime (CLR), den delen av rammeverket .Net Framework - av noen kalt applikasjonsserver (se artikkelen Slående likheter mellom .Net og Java) - som kjører kode for alle programmeringsspråkene tilpasset .Net-arkitekturen. Microsoft la fram spesifikasjonene til C# og CLI til den europeiske standardiseringsorganisasjonen European Computer Manufacturers Association (ECMA) i oktober i fjor. Spesifikasjonene er bearbeidet av arbeidsgrupper i ECMA, der Microsoft har deltatt sammen med blant andre Hewlett-Packard, IBM, Intel og Netscape. ECMAs ratifisering av de endelige spesifikasjonene innebærer at organisasjonen overtar det formelle ansvaret for både C# og CLI. Microsoft er fortsett den som avgjør hvem som får lisenser og hvordan teknologien skal distribueres.


Ratifiseringen innebærer ikke at Microsoft fraskriver seg noen form for kontroll over .Net-utviklingen. I en kommentar peker Gartner Group på at en tilrettelegging av C# for andre plattformer enn Microsofts egen, innebærer at ikke bare CLI, men hele CLR legges under ECMA. Ingenting tyder på at det vil skje.

Propagandamessig skårer Microsoft et poeng mot Sun, som for noen år siden fremmet Java for ECMA for så å trekke det tilbake av frykt for å miste kontrollen over sitt hjertebarn.

ZDNet peker på at Microsoft har noen få skritt på gang som kan åpne for at .Net kan kjøres på andre plattformer enn Windows. Det samarbeider med Corel om .Net for FreeBSD. Mono-prosjektet til Ximian tar sikte på å forene .Net med Linux, mens en annen brobygger, amerikanske Halcyon Software, ser på .Net og Java.

Til toppen