Microsoft på linje med web-gründers nyeste visjoner

Web-gründer Tim Berners-Lee snakker i dag gjerne om den "semantisk web". - Ideen faller sammen med visjonen vi har for vår .Net-strategi, sa Bill Gates til digitoday.no og andre medier tirsdag.

Web-gründer Tim Berners-Lee snakker i dag gjerne om den "semantisk web". - Ideen faller sammen med visjonen vi har for vår .Net-strategi, sa Bill Gates til digitoday.no og andre medier tirsdag.

For ti år siden fant Tim Berners-Lee ut hvordan man kunne bruke datidens Internett til å utveksle tilrettelagte dokumenter på tvers av ulike maskinplattformer og operativsystemer. Prinsippene kjenner vi i dag som bestanddelene i "world wide web" - transportprotokollen (http) og markeringsspråket (html) for hypertekst.

I dag er Berners-Lee en toneangivende leder i miljøene som former framtidens Internett og web, særlig innen World Wide Web-konsortiet W3C. Tonen han spiller mest er noe han har døpt "den semantiske web". Til det ukentlige nyhetsmagasinet Newsweek forklarte han nylig at i den semantiske web formidler nettsidene ikke bare informasjon, men også en standardisert beskrivelse av tabeller og annen data. Det betyr at innholdet ikke bare kan gjenkjennes av menneskelige lesere, men også av andre nettsider, webtjenester og applikasjoner. Det skal være mulig å laste ned nettsider og underkaste de kodene som leter fram opplysninger som svarer til det man er ute etter.

- Den "semantiske web" er bare en annen betegnelse på det jeg framhever når jeg forklarer hva vi prøver å oppnå med .Net-strategien, svarte Bill Gates på direkte spørsmål fra digitoday.no under en seanse med internasjonale journalister tirsdag. - Nettsider skal ikke bare presentere opplysninger og tall. De må inneholde beskrivelser av seg selv, som forklarer nøyaktig hva hvert tall står for. Vi kaller dette for rikt innhold. Vi er helt på linje med det W3C gjør. Dette er bakgrunnen for vår støtte til utvikling av standarder som SOAP i forlengelse av XML.

Gates ser for seg at framtidens webtjenester vil betjene hverandre i flere ledd med automatisk utveksling og tilrettelegging før de viser noe på brukerens skjerm. Data skal være tilgjengelig for utveksling tjenester i mellom, enten de er hentet fra strukturerte databaser eller ustrukturerte selvbeskrivende dokumenter.

- Dette er hovedtendensen i dagens IT-utvkling, mener Gates. - Den viser nok en gang at programvare spiller hovedrollen. Store servere og rike klienter, både faste og mobile, må ha spesielle egenskaper for å kunne formidle og benytte seg av de nye tjenestene. Men den drivende faktoren er programvare som gjør det mulig å bygge morgendagens løsninger.

Gates bruker betegnelser som "aksess til heterogene data" og "xml-revolusjon". Heterogene data er data i blandede formater, som kan sammenliknes og utnyttes på grunnlag av beskrivelsene som xml-revolusjonen skal sørge for å hekte ved dem. Xml-revolusjonen innebærer at xml-kode må betraktes på samme måte som kildekode betraktes i dag.

- Dette er ganske dramatiske endringer. Fører de fram slik vi tror, vil det dreie seg om et framskritt på linje med overgangen fra tegnbasert til grafisk brukergrensesnitt. Utfordringene er store, særlig på sikkerhetsområdet. Alt som smaker av tjenester som skal eksekvere på klientsiden har et virusbærende potensial.

Gates er enig med dem som ser for seg at stadig flere tjenester skal bli tilgjengelig over trådløse forbindelser. Samtidig advarer han at alle klienter må ha gode lokale ressurser for å oppbevare store mengder data og programmer, og for å være med på tjenestekjeden.

- Nettverket må tilby en rekke tjenester, i første rekke filtrering og replikering av lagret informasjon. På den andre siden handler det også om distribuert databehandling. Mye må gjøres lokalt, for eksempel å opprette dokumenter og kjøre programvare. Applikasjoner og til og med operativsystemer må oppdateres over nettet, men de må fortsatt kjøres lokalt. Det er ikke bare serverne som må bli store, også klientapparatene må kunne tilby en rik mengde med muligheter.

Microsoft-sjefen mener den nye måten å gjøre ting på avspeiler et pågående paradigmeskifte.

- Vi er i en tidlig fase. En stund lå vi etter Sun i vår strategiske tenkning. Vi må gå en generasjon videre i forhold til det de tar sikte på. Det som teller for oss er at vi kan føre vår utvikling og vår kundebase sammen og få til noe som gagner alle. Hittil har vi greid å holde oss i spissen når utviklingen har tatt stor sprang framover. Det fikk vi til også da vi måtte snu opp ned på vår Internett-strategi på svært kort tid. Marerittet mitt er at vi ikke skal spore av når utviklingen svinger, og bruke to til tre år på å hente oss inn igjen. Det har ikke skjedd ennå.

Til toppen