Microsoft på pinebenken i Brussel

Onsdag begynner høringen som skal avgjøre utfallet av EUs monopolsak mot Microsoft.

Høringen er Microsofts siste sjanse til å forsvare seg mot anklagene fra EU-utredninger som påstår at selskapet har brutt konkurransereglene på flere punkter.

    Les også:

Etter tre utredninger har EUs etterforskere kommet fram til at Microsoft har brutt lovverket ved å bruke sin Windows-monopol på klientsiden til å fremme Windows på serversiden, og ved å integrere multimediaspilleren Windows Media Player i operativsystemet Windows. For ti dager siden ble det avslørt at EU også er opptatt av lisensbetingelsene som PC-leverandører har fått Windows under.

For å løse saken kan EU-kommisjonen kreve at Media Player skilles fra Windows og at Microsoft gir mer informasjon om hvordan Windows-klienten virker til leverandører av alternative serversystemer. Det er også antydet at Microsoft kan bøtelegges. Denne boten er begrenset oppad til 10 prosent av selskapets globale omsetning, det vil si rundt 3,5 milliarder dollar.

Høringen foregår bak lukkede dører. Tilstede blir også representanter for noen av Microsofts argeste konkurrenter, blant dem Sun, som har anledning til å føre vitner. Onsdag vil vies Microsofts forklaringer mens torsdag og fredag er satt av til vitner. Leder for den Microsoft-fiendtlige bransjeorganisasjonen Computer and Communications Industry Association (CCIA), Ed Black, vil vitne, sammen med lederen for den Microsoft-vennlige bransjeorganisasjonen Association for Competitive Technology, Jonathan Zuck.

Med mindre Microsoft og EU-kommisjonen forhandler seg fram til et forlik, vil kommisjonen kunngjøre en kjennelse i løpet av våren. Kjennelsen vil kunne ankes til den samme instansen som i sin tid opphevet kommisjonens avvisning av General Electrics kjøp av Honeywell.

En av grunnene til at saken har trukket i langdrag, er at kommisjonen vil sikre seg mot at ankeinstansen avviser en eventuell kjennelse i Microsofts disfavør.

;