Microsoft-pakke dekker hjemmets behov

- På bakgrunn av en detaljert undersøkelse, legger vi fram en pakke med de programmene hjemmene vil ha både mest nytte og mest glede av, forteller Niels Bertelsen fra Microsofts nordiske hovedkvarter.

- På bakgrunn av en detaljert undersøkelse, legger vi fram en pakke med de programmene hjemmene vil ha både mest nytte og mest glede av, forteller Niels Bertelsen fra Microsofts nordiske hovedkvarter.

Idéen bak Home Essentials 97 er "all programvare til hjemmebruk i én eske til en fornuftig pris". Sammensetningen bygger på en intervju-undersøkelse som Microsoft fikk gjennomført i Norge i juli i år.

- Vi tok kontakt med et tilfeldig utvalg på 936 husstander, sier Bertelsen. - Av disse hadde 347 til gang til PC. I forhold til andre land i Norden er de norske PC-ene mer avanserte: 82 prosent har 486 eller nyere, hele 43 prosent har Pentium. 59 prosent har Windows 95. 35 prosent har Internett-tilgang.

Husstandene ble bedt om å oppgi hvilke tre gjøremål som opptok mesteparten av PC-bruken. Det mest populære gjøremålet - 66 prosent - er brevskriving, budsjettering og liknende private sysler. Spill kommer på andreplass med 45 prosent, deretter utdanning og hobby (42 prosent), lekser og annet skolearbeid (33 prosent), jobbsaker som gjøres hjemme (31 prosent) og Internett-streif (21 prosent).

- Et sentralt behov viste seg å være tilgang til samme tekstbehandler hjemme som på jobben, sier Bertelsen. - Derfor inneholder Home Essentials for Norge norske versjoner av både tekstbehandleren Word 97 og den integrerte pakken Works 95, som også gir tilgang til regneark og database.

Som referanseverk har Microsoft valgt Encarta World Atlas 97 på engelsk. Spill-behovet er tenkt dekket gjennom Football. Og nettleseren Internet Explorer er selvfølgelig med.

Pakken skal selges buntet med nye PC-er, og ellers kun på CD som oppgradering til 995 kroner inkludert mva. Listen over programvare som lar deg oppgradere er så omfattende at det nærmest dreier seg om en formalitet. Men sjekk for sikkerhets skyld på pakken før du kjøper den (en DOS-versjon av WordPerfect er f.eks. nok!).

Til toppen