Microsoft pålagt å utlevere kildekode til Windows

Dommeren i Microsoft-saken har pålagt selskapet å gi delstatene som avviser forliket, tilgang til kildekoden til Windows, også XP.

Dommeren i Microsoft-saken har pålagt selskapet å gi delstatene som avviser forliket, tilgang til kildekoden til Windows, også XP.

Microsoft er øyensynlig fanget av egen argumentasjon. De ni delstatene som avviser forliket, ønsker å pålegge Microsoft å tilby en strippet versjon av Windows, også Windows XP, det vil si uten blant annet nettleseren Internet Explorer og multimediefunksjonalitet som konkurrerer med applikasjoner på markedet.

Microsoft hevder at denne funksjonaliteten er så integrert i Windows at det ikke lar seg gjøre å klippe den ut. Delstatene har svart at denne påstanden må kunne verifiseres på uavhengig hold.

Fredag kveld norsk tid avgjorde dommer Colleen Kollar-Kotelly at delstatene må få tilgang til kildekoden til flere Windows-utgaver, blant annet XP og XP Embedded og feide til side Microsofts siste argument om at delstatenes krav ble fremmet for seint.


Dommeren påla partene å samarbeide om regler for hvordan kildekoden skal håndteres. Delstatene har latt Microsoft-konkurrenter som AOL Time Warner og Oracle være med på å utarbeide mange av rettsdokumentene de har produsert de siste ukene, og Microsoft har krav på strenge ordninger for å hindre at disse får innsyn i kildekoden.

Hvordan disse ordningene blir, og hvor mye kildekode delstatene skal få tilgang til, er ennå ikke klart.

Delstatene ba dommeren oppnevne en uavhengig teknisk ekspert for å bistå i vurderingen av kildekoden og annet bevismateriale. Dette kravet ble avvist.

Dommeren kjører nå to parallelle spor i monopolsaken. Det ene sporet handler om selve forliket, som ikke kan tre offisielt i kraft før hun har godkjent den. Hvis ikke Kollar-Kotelly godkjenner forliket, har hun anledning til selv å pålegge straffetiltak mot Microsoft. Forliket gjelder Microsoft, USAs justisdepartement og ni av de atten delstatene som var med på det opprinnelige søksmålet. Det skal avholdes en høring i dette sporet 6. mars.

Det andre sporet dreier seg om oppgjøret mellom Microsoft og de ni delstatene som avviser forliket. Her skal det avholdes en høring 11. mars. Det pågår en intens krangel om hvem fra Microsoft som skal vitne, og hvor mange. Dommeren prøver å få partene til å begrense tallet på vitner.

Dommeren avgjør selv hvilken i rekkefølge kjennelsene skal falle.

Til toppen