Microsoft presser bedrifter til Windows XP

Microsoft presser på for å øke bruken av Windows XP i næringslivet, framfor eldre utgaver.

Microsoft presser på for å øke bruken av Windows XP i næringslivet, framfor eldre utgaver.

Microsoft sliter i utgangspunktet med en stor utfordring. Veldig mange av kundene deres synes at Windows 2000 er et såpass bra produkt at de ikke har byttet til Windows XP, som kom i 2001. Windows 2000 kom i 1999.

En fersk undersøkelse fra Nord-Amerika, utført av AssetMetrix, viser at 48 prosent av bedriftsbrukere holder seg stadig til Windows 2000, per første kvartal 2005. I fjerde kvartal 2003 hadde Windows 2000 en andel blant bedriftsbrukere på 52 prosent.

Mens Windows 2000 holder seg tilnærmet konstant, har andelen til Windows XP økt kraftig, men bare fra 6,6 prosent til 38 prosent. Årgangs-Windows – Windows 9x og NT – finnes fortsatt på hver sjuende nordamerikanske bedrifts-PC. Windows 95 og 98 falt fra 28 prosent til under 5 prosent, mens Windows NT falt fra 13,5 prosent til rundt 10 prosent fra fjerde kvartal 2003 til første kvartal 2005, melder AssetMetrix.

Rapporten bekrefter at de som bytter til Windows XP, gjør det fra Windows 9x og NT, ikke fra Windows 2000.

Den nordamerikanske undersøkelsen viser også at jo større en bedrift er, jo lavere er andelen PC-er med Windows XP. I de største bedriftene er det fortsatt et flertall av Windows 2000-brukere.

Som ventet, er tallene i teknologikåte og småbedriftspregede Norge ganske annerledes.

– Vi har ikke vitenskapelig nøyaktige tall, men ferske målinger tilsier at 30 prosent av bedriftskundene har Windows 2000, mens 60 prosent nå bruker XP. 10 prosent benytter fremdeles Windows 98 og ME, forteller Microsofts norske Windows-direktør, Fredrik Gørrissen, til digi.no.

– Vi tror veldig mange vil oppgradere til høsten, om et år tror vi at 75–80 prosent vil bruke Windows XP, sier Gørrissen.

Et moment som Microsoft håper skal få opp overgangen til Windows XP, er at normalt vedlikehold av Windows 2000 opphører 30. juni, altså om bare to uker.

Det innebærer at det etter denne fristen bare vil bli utstedt fikser for de alvorligste sikkerhetshullene. Supporthenvendelser om annet enn sikkerhet vil Microsoft ta seg betalt for.

Det vil heller ikke bli noen Service Pack 5 for Windows 2000. Microsoft har i stedet lovet å samle oppdateringer og sikkerhetsfikser siden Service Pack 4 kom i juni 2003, i en pakke døpt «Update Rollup». Denne skal være klar i løpet av sommeren.

Det er reelle sikkerhetsargumenter knyttet til det å oppgradere til Windows XP SP2. I forrige uke bekreftet den uavhengige sikkerhetseksperten Lance Spitzner i Honeynet Project at det nesten ikke rettes «botnett» angrep mot denne oppgraderte varianten av Windows XP. De infiserte systemene er i all hovedsak Windows 2000 og Windows XP opp til og med SP1.

Trass i dette, viste en AssetMetrix-undersøkelse fra april i år at bare hver fjerde Windows XP-PC i nordamerikanske bedrifter var oppgradert til SP2.

Microsoft frykter at mange ikke bare vil la være å oppgradere Windows XP til SP2, men også vente med å oppgradere fra Windows 2000 til Longhorn foreligger en gang mot slutten av 2006.

Til toppen