Microsoft presset Dell til å oppgi Linux

Delstatene som viderefører monopolsøksmålet mot Microsoft, prøver å bevise at Dell ble presset til å oppgi Linux på klient-siden.

Delstatene som viderefører monopolsøksmålet mot Microsoft, prøver å bevise at Dell ble presset til å oppgi Linux på klient-siden.

Fram til juli i fjor hadde Dell tilbud om forhåndsinstallert Linux på OptiPlex-PC-er til kontormarkedet. Da tilbudet ble trukket, var begrunnelsen manglende interesse. Linux ble opprettholdt som tilbud på arbeidsstasjonenene i Precision-serien. De ni delstatene som viderefører monopolsøksmålet mot Microsoft, la i går fram i retten kopier av interne e-postmeldinger som de mener viser at Microsoft presset Dell til å oppgi Linux som alternativ til Windows på stasjonære PC-er. I en e-post referert i Wall Street Journal ble toppsjef Steve Ballmer minnet om at han i et forestående møte med Dell måtte ta opp hvor uholdbart det var for en "Premier Partner" for Windows å drive aggressiv markedsføring for et annet operativsystem.


Det ble trukket fram en annen e-post til sjefsarkitekt Bill Gates der det ble klaget over at Intels investering i Linux, anslått til mellom 100 millioner dollar og 200 millioner, var egnet til å ødelegge grunnlaget for det nære forholdet mellom Intel og Microsoft.

Disse nye anklagene mot Microsoft trekkes fram i saken for å belyse delstatenes hovedpåstand - at det kreves hardere betingelser enn dem i forliket for å hindre at Microsoft fortsetter å ture fram på nye beitemarker med de samme metodene som selskapet er dømt for og nå må straffes for.

Delstatenes advokat Steven Kuney dokumenterte videre hvordan Microsoft har tunet Windows Media Player - nå fullstendig integrert i Windows XP - slik at Media Players søketjeneste ikke finner filer i Real-format, og heller ikke er i stand til å kopiere slike filer til CD.

Dommer Colleen Kollar-Kotelly gjorde delstatene oppmerksomme på at taktikken balanserer på kanten av det hun kan tillate. Skyldspørsmålet er avgjort, og oppgaven nå er å finne ut hvordan Microsoft skal straffes. Det er ikke anledning til å trekke nye anklager inn i saken, noe Microsoft mener delstatene er i ferd med å gjøre. På dette grunnlaget avviser Microsoft hele argumentasjonen til delstatene.

I høringen i går fikk Microsofts advokat Steven Holley anledning til å krysseksaminere det første vitne, Richard Green fra Sun. I Greens skriftlige redegjørelse til retten heter det at Microsoft .Net tar sikte på å ødelegge Java og utvide Microsofts monopol til å gjelde web-tjenester ("web services"). Holley prøvde å vri dette til at Sun benytter seg av monopolsaken til å vri konkurransereglene i egen favør.

Sun har nylig anlagt et eget og svært omfattende søksmål mot Microsoft.

Observatører regner med at det vil ta rundt åtte uker før dommeren kan avslutte høringene i denne delen av monopolsaken. I en annen del skal hun ta stilling til hvorvidt forliket mellom Microsoft og USAs justisdepartement med ni delstater kan godkjennes eller ikke.
Til toppen