Microsoft punger ut milliarder

IBM får et milliardbeløp i erstatning fra Microsoft, pluss en betydelig tilgodelapp.

IBM får et milliardbeløp i erstatning fra Microsoft, pluss en betydelig tilgodelapp.

Microsoft og IBM har kommet til enighet i en gammel strid. Under antitrustsaken mot Microsoft på midten av 90-tallet, hevdet det amerikanske justisdepartementet at IBM hadde lidd skade på grunn av Microsofts prispolitikk.

Nå får IBM plaster på såret, med 775 millioner dollar i erstatning, over fem milliarder kroner. I tillegg har IBM fått "tilgodelapp" på 75 millioner dollar i programvarelisenser fra Microsoft.

Avtalen dekker alle utestående krav fra Justistdepartementets antitrustsak, i tillegg til andre krav knyttet til IBMs OS/2 operativsystem og SmartSuite applikasjonssuite.

Avtalen dekker ikke IBMs krav om erstatning for påståtte tap påført deres servermaskinvare og serverprogramvare. Men som en del av avtalen har IBM gått med på ikke å kreve erstatning for serverrelaterte saker i to år, i tillegg til hendelser som har skjedd før 30. juni 2002.

Til toppen