Microsoft reorganiseres i fire grupper

Ifølge Wall Street Journal er det bare snakk om dager før reorganiseringen blir offisiell.

Ifølge Wall Street Journal er det bare snakk om dager før reorganiseringen blir offisiell.

Amerikanske medier har lenge kjent til reorganiseringsplanene til Microsofts president Steve Ballmer. I digi.no gjorde vi rede for hovedlinjene i planen 8. februar i år (se peker i høyre marg). Reorganisering deler Microsoft opp i fire avdelinger rettet mot hver sin målgruppe i markedet. Det er ikke snakk om å utskille ulike selskaper. Microsoft avviser kategorisk spekulasjoner om at det forbereder seg på å møte et mulig nederlag i monopolsaken.

Det viktigste hensynet i reorganiseringen skal være behovet for å få de rette omgivelsene rundt Microsoft Network. Trass store problemer er denne onlinetjenesten blitt verdens tredje største portal. Den plasseres antakelig i en avdeling rettet mot forbrukermarkedet.

I februar ble det antatt at den tidligere svært så sentrale Brad Silverberg - han har vært permittert siden sommeren 1997 - skulle lede den nye forbrukeravdelingen. Silverberg skal ha avslått tilbudet. Headhunting i store mediebedrifter skal heller ikke ha gitt noe tilfredsstillende resultat, og avdelingen vil antakelig måtte debutere under en midlertidig leder.

Ledelsen for de andre avdelingene skal være på plass:

  • en avdeling for programmeringsverktøy vil ledes av Paul Maritz, kjent for å he ledet det meste av Microsofts utviklingsarbeid
  • en avdeling for bedriftssystemer vil ledes av James Allchin (mannen bak de uheldige videoene under monopolsaken) og få ansvar for både Windows 2000 og etterfølgeren til Windows 98
  • Office og liknende applikasjoner vil falle inn under en avdeling rettet mot kunnskapsarbeidere, ledet av Robert Muglia.

Oppgavene til de ulike avdelingene er noenlunde de samme som ble kjent i februar. Presiseringene går på plasseringen av Windows 98-oppfølgeren i bedriftsavdelingen og Office i kunnskapsarbeideravdelingen. Hvor for eksempel Windows CE havner, synes foreløpig uklart.

Til toppen