Microsoft reorganiseres i fire grupper

Ifølge Wall Street Journal er det bare snakk om dager før reorganiseringen blir offisiell.

Amerikanske medier har lenge kjent til reorganiseringsplanene til Microsofts president Steve Ballmer. I digi.no gjorde vi rede for hovedlinjene i planen 8. februar i år (se peker i høyre marg). Reorganisering deler Microsoft opp i fire avdelinger rettet mot hver sin målgruppe i markedet. Det er ikke snakk om å utskille ulike selskaper. Microsoft avviser kategorisk spekulasjoner om at det forbereder seg på å møte et mulig nederlag i monopolsaken.

Det viktigste hensynet i reorganiseringen skal være behovet for å få de rette omgivelsene rundt Microsoft Network. Trass store problemer er denne onlinetjenesten blitt verdens tredje største portal. Den plasseres antakelig i en avdeling rettet mot forbrukermarkedet.

I februar ble det antatt at den tidligere svært så sentrale Brad Silverberg - han har vært permittert siden sommeren 1997 - skulle lede den nye forbrukeravdelingen. Silverberg skal ha avslått tilbudet. Headhunting i store mediebedrifter skal heller ikke ha gitt noe tilfredsstillende resultat, og avdelingen vil antakelig måtte debutere under en midlertidig leder.

Ledelsen for de andre avdelingene skal være på plass:

  • en avdeling for programmeringsverktøy vil ledes av Paul Maritz, kjent for å he ledet det meste av Microsofts utviklingsarbeid
  • en avdeling for bedriftssystemer vil ledes av James Allchin (mannen bak de uheldige videoene under monopolsaken) og få ansvar for både Windows 2000 og etterfølgeren til Windows 98
  • Office og liknende applikasjoner vil falle inn under en avdeling rettet mot kunnskapsarbeidere, ledet av Robert Muglia.

Oppgavene til de ulike avdelingene er noenlunde de samme som ble kjent i februar. Presiseringene går på plasseringen av Windows 98-oppfølgeren i bedriftsavdelingen og Office i kunnskapsarbeideravdelingen. Hvor for eksempel Windows CE havner, synes foreløpig uklart.

Til toppen