Microsoft-reorganisering gir fokus på interaktive tjenester

Steve Ballmer har utpekt en ny leder for den stadig viktigere avdelingen "MSN and Personal Services", og utvidet enhetens ansvarsområde med blant annet språkteknologi.

Steve Ballmer har utpekt en ny leder for den stadig viktigere avdelingen "MSN and Personal Services", og utvidet enhetens ansvarsområde med blant annet språkteknologi.

Ansvarsområdet omfatter nye interaktive tjenester som dekkes av den nye merkevaren .Net My Services, og som står sentralt i Microsofts bestrebelser på å endre programvarebransjens lisensorienterte forretningsmodell til en abonnementmodell der skillet mellom programvare, tjenester og innhold er visket ut. Av gamle tjenester kan nevnes e-posttjenesten Hotmail og AOL-konkurrenten MSN. Det er verdt å merke seg at også talegjenkjenning og utvikling av grensesnitt med naturlig språk legges inn under "MSN and Personal Services". Denne avdelingen får stadig mer preg av å bære Microsofts sentrale framtidsvisjoner.

Toppsjef Steve Ballmer begrunner reorganiseringen med at den forrige strukturen gjorde MSN-satsingen unødvendig oppdelt. Tidligere MSN-sjef Bob Muglia er degradert fra "group vice president" til "senior vice president" og forflyttet til en stilling der han skal arbeide med strategi for Microsofts innsats innen datalagring. Det innebærer blant annet å få til en enhetlig håndtering av Microsofts databaser, fra SQL Server til e-postoppbevaringen i Outlook.

Den nye sjefen for den utvidede avdelingen for interaktive tjenester er David Cole. Han har status som senior vice president, og skal rapportere direkte til Ballmer.

Til toppen