Microsoft risikerer milliardbot

Krenkelse av EU-vedtak om nettleservalg kan bli svært kostbart for selskapet.

Microsoft risikerer milliardbot
Det er denne dialogen som europeiske brukere av nye pc-er med Windows 7 SP1 ikke har blitt tilbudt siden begynnelsen av 2011.

I går ble det kjent at Microsoft har levert Windows til 28 millioner pc-er i EU-land uten at disse har blitt utstyrt med dialogen for nettleservalg (BCS – Browser Choice Screen) som Microsoft forpliktet seg til å ta i bruk i slutten av 2009. Samtidig levert selskapet en rapport i slutten av 2011 hvor selskapet bedyrer at alle relevante pc-er har blitt utstyrt med den nødvendige programvaren.

Microsoft har innrømmet at dette stemmer og skylder på en teknisk feil. Selskapet har derfor, helt siden begynnelsen av denne måneden, distribuert programvaren til de berørte pc-ene og regner med at dette er fullført innen utgangen av denne uken. I tillegg har selskapet engasjert eksterne rådgivere som skal etterforske hvordan feilen har oppstått.

Ingen kan si at Microsoft ikke gjør alt for å rette opp ting, nå som mangelen har blitt avslørt. Problemet er at dette har foregått i en periode på mer enn et år, uten at selskapet har oppdaget det på egenhånd. Samtidig har det altså levert minst én rapport hvor selskapet har hevdet at valgskjermen har blitt levert.

EU har innledet etterforskning av det hele.

– Dersom faktaene bekreftes, vil jeg bruke alle de rettslige midlene jeg har til rådighet for å avskrekke og straffe, sa Joaquin Almunia, EU-kommisæren med ansvar for kommisjonens konkurransepolitikk, under en pressekonferanse i går, ifølge amerikanske Computerworld.

Og straffen, dersom Microsoft blir funnet skyldig i å ha krenket selskapets forpliktelser til EU, kan bli knallhard. EU-lovgivningen åpner for bøter på inntil ti prosent av årsomsetningen til selskaper som blir funnet skyldig i å misbruke sin markedsmakt. Ordningen med nettleservalg kom som en del av et forlik mellom kommisjonen og Microsoft, etter en klage fra blant annet norske Opera Software om at Microsoft ikke konkurrerte på like vilkår som de øvrige i den pågående nettleserkrigen.

Potensielt straffenivå

I praksis har EU-kommisjonen lagt bøtene på et lavere nivå enn ti prosent av årsomsetningen, men selskapet risikerer likevel en bot på omkring 7 milliarder dollar som følge av svikten i Windows 7. Det at Microsoft er en gjenganger i antitrustsaker hos EU-kommisjonen, er trolig ingen fordel for selskapet. For under tre uker siden ble det endelig vedtatt at selskapet må betale en bot på 899 millioner euro for manglende gjennomføring av et pålegg fra 2004.

Den hittil største boten EU-kommisjonen har gitt til et selskap, var på 1,06 milliarder euro. Denne boten ble gitt til Intel i 2009 for forsøk på å skvise konkurrenten AMD ut av markedet. Intel har anket, men noen endelig avgjørelse ventes ikke før mot slutten av året.

    Les også:

Les mer om: