JUSS OG SAMFUNN

Microsoft-sak kan endre USAs patentpraksis

I I4i-søksmålet vil høyesterett avgjøre hvor listen må legges for å avvise et patent.

30. nov. 2010 - 14:18

Det ble kjent i går at USAs høyesterett har vedtatt å behandle Microsofts anke i et patentsøksmål fra et lite kanadisk programvareselskap, i4i. Saken antas å få avgjørende følger for USAs patentpraksis, ved å fastlegge hvilke kriterier domstoler skal legge til grunn når de behandler krav om å kjenne innvilgede patenter som ugyldige.

Microsoft har ikke bare tapt i alle andre rettsinstanser. De har også opplevd at USAs patentkontor gjentatte ganger har avvist deres begjæring om å kjenne US Patent 5,787,449 ugyldig. Så seint som i forrige uke – 24. november – ble Microsofts siste utspill overfor patentkontoret avvist.

Patentet gjelder en metode og et system for å håndtere et dokuments innhold og struktur (arkitektur) uavhengig av hverandre. Teknologien ble utviklet på 1990-tallet: Patentsøknaden ble levert 2. juni 1994, og innvilget 28. juli 1998. i4i tilbyr løsninger for dokumentforvaltning, og utviklet teknologien for å styrke sine egne produkter. Målet er å kunne håndtere strukturerte dokumenter, for eksempel skjemaer, på sikrere, mer fleksibel og mer hensiktsmessig måte. Løsningen til i4i bruker XML-kode til å beskrive dokumentets struktur, og gjør det mulig å lagre innhold og XML-kode atskilt.

Blant dem som bruker i4i-produkter til å holde styr på strukturerte dokumenter i Word-format er legemiddelselskapene Merck og Bayer. Hos dem sørger i4i-systemet for at all informasjon på piller, tinkturer, salver og så videre alltid er fullt ut korrekt og oppdatert.

Et poeng her er at i4i ikke er noe patenttroll, i betydning selskap som ikke egentlig driver med teknologi men som samler på andres oppfinnelser og lever av å håndheve rettigheter.

Ifølge i4i oppdaget de at Microsoft hadde innlemmet deres teknologi i tekstbehandleren Word 2003. De saksøkte Microsoft i 2007, med krav om erstatning for patentbrudd og om at salg av Word 2003 og 2007 måtte opphøre. I mai 2009 fikk de medhold i erstatningskravet: Erstatningen på 200 millioner dollar er fortsatt tidenes største i en patentsak. Microsoft har ennå ikke utbetalt et rødt øre, og med renter er erstatningen steget til 290 millioner dollar.

I august 2009 fikk i4i medhold i kravene mot salg av Word. Microsoft etterkom dette kravet, ved å fjerne den aktuelle funksjonaliteten fra tekstbehandleren.

Her er nok et interessant poeng: Microsoft bestrider ikke i at de hentet denne funksjonaliteten fra i4i. Argumentasjonen deres overfor USAs patentkontor bygger på at i4i hadde bygget teknologien som patentet dekker inn i et produkt som ble gjort kommersielt tilgjengelig før patentsøknaden ble levert. Det er i strid med USAs patentlovgivning å søke patent på noe som allerede er på markedet. Men patentkontoret har altså ved flere anledninger avvist at dette er tilfellet med i4i-patentet.

I USAs rettsvesen er det vanskeligere å få innvilgede patenter kjent ugyldig enn ved å utfordre USAs patentkontor.

Microsoft prøver likevel, og må følgelig argumentere for at patentkontorets gjentatte opprettholdelse av i4i-patentet er lovstridig. De argumenterer følgelig ut fra et standpunkt som er egnet til å vekke gjenklang innen IT-verden, at det er for vanskelig for dem som anklages for patentbrudd å svare med at et patent aldri burde vært innvilget og at det bør kjennes ugyldig.

Det er dette prinsipielle spørsmålet USAs høyesterett nå har sagt seg villig til å prøve.

Sympatien for Microsoft er stor blant gigantene i amerikansk næringsliv. Det er gitt støtteerklæringer fra blant annet Apple, Google, General Motors og Wal-Mart. Disse er enige i at de nåværende kriteriene gir for stor anledning til å håndheve tvilsomme patenter.

På sin side argumenterer i4i med at dagens patentpraksis har gjort det mulig for dem å hevde sin rett mot en gigant som stjal oppfinnelsen deres. Skulle Microsoft få medhold i USAs høyesterett, vil det undergrave små teknologiselskapers mulighet til å forsvare seg mot de store. I4i legger til at en så radikal endring i USAs patentpraksis ikke hører hjemme i høyesterett, men i landets lovgivende forsamling.

I sitt forsvar mot søksmålet fra i4i påstår Microsoft at USAs patentkontor ikke kartla hvorvidt i4i-teknologien allerede var på markedet da de vurderte selskapets søknad, og at juryene i rettsinstansene som ga i4i medhold, stilte for strenge krav til bevisførsel da de avviste denne påstanden.

Begge parter tegner bilder av en dyster framtid i tilfelle motparten skulle vinne. Microsoft maler fanden på veggen i form av en flom av uberettigete søksmål om patentbrudd. I4i sier at dersom Microsoft skulle vinne fram, ville det knapt bli mulig for mindre selskaper å få innvilget patenter, og patentkontoret ville bli overarbeidet av en flom av forsøk på å dokumentere at påståtte nye oppfinnelser ikke er det.

USAs høyesterett behandler saken i første halvår 2011, som «Microsoft v. I4i Limited Partnership, 10-290».

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.