Microsoft-saken: Internet Explorer kan eksproprieres

I USA lekker det fra myndighetenes sonderinger i bransjen om hvordan Microsoft bør straffes. Wall Street Journal forteller at Internet Explorer kan bli ekspropriert.

I USA lekker det fra myndighetenes sonderinger i bransjen om hvordan Microsoft bør straffes. Wall Street Journal forteller at Internet Explorer kan bli ekspropriert.

Delstatene og Justisdepartementet i Washington må innen 28. april levere en skriftlig innstilling om hvilke straffetiltak de mener vil være hensiktsmessige mot Microsoft som følge av dommerens utredning om hvilke lovbrudd selskapet har begått. Det holdes uformelle sonderinger med aktører i IT-bransjen som ledd i de interne diskusjonene foran innstillingen.

Et forslag som synes å kunne få en sentral rolle i den samlede straffepakken, er å frata Microsoft rettighetene til nettleseren Internet Explorer, en applikasjon selskapet offisielt mener er en integrert del av Windows, og som distribueres gratis til alle som har en eller annen utgave av Windows. Dette tiltaket innebærer at Microsoft må gi fri tilgang til kildekoden i Internet Explorer, til alle som måtte være interessert.

Andre elementer i pakken til være begrensninger på Microsofts muligheter til å innvirke på PC-leverandørers beslutning om hva slags programvare nye PC-er skal forhåndslastes med, samt spesielle tiltak rettet mot kontorsuiten Office og tjenerprogramvaren relatert til Windows 2000.

Wall Street Journal skriver at bransjen har reagert blandet på myndighetenes sonderinger. Det pekes blant annet på hvor viktig Internet Explorer er for Microsofts utnyttelse av tjenester som portalen MSN og e-post-tjenesten Hotmail, og antydes at eksproprieringen av nettleseren må ses i sammenheng med tiltak som avgrenser hva slags næringsvirksomhet Microsoft skal få lov til å drive.

Avisen stadfester det som er inntrykket, at myndighetene synes å ville avstå fra å splitte opp Microsoft i mindre deler, spesialisert på hvert sitt område, for eksempel operativsystemer, applikasjoner og innhold.

Les mer om det som har skjedd i Microsoft-saken de siste dagene:


Sun vurderer enda et søksmål mot Microsoft
EU-kommisjonen har en rekke klager på Microsoft
Enighet om fortgang i Microsoft-saken
Microsoft kjent skyldig
Microsoft skylder på delstatene
Sun-sjef oppfordrer til flere søksmål mot Microsoft
Mekleren ga opp i Microsoft-saken

Til toppen