Microsoft-saken: Neste dom tidligst i februar

Partene og dommeren i Microsoft-saken hadde et 20 minutters møte fredag. En ny tidsplan utsetter neste dom til tidligst i februar. Et eventuelt forlik ble ikke nevnt.

Partene og dommeren i Microsoft-saken hadde et 20 minutters møte fredag. En ny tidsplan utsetter neste dom til tidligst i februar. Et eventuelt forlik ble ikke nevnt.

Den nye tidsplanen stadfester at dommeren skal høre muntlige argumenter fra partene en gang i februar. Før det skal partene formulere og levere to nye dokumenter hver.

Formålet med disse dokumentene er å få partenes synspunkter på dommerens utlegging av sakens fakta, og hva slags juridiske konsekvenser de mener dommeren bør trekke. Myndighetene må da begrunne hvilke konkrete lovbrudd de mener Microsoft har gjort seg skyldig i, og utlegge hva slags straff de mener bør kreves. Microsoft ventes å argumentere for at eventuelle lovbrudd ikke berettiger spesielle straffereaksjoner.

Myndighetenes dokument skal leveres 6. desember, mens Microsoft får lov til å vente til 17. januar. Begge disse dokumentene er begrenset til 70 sider. 24. januar skal myndighetene levere et nytt dokument, en 30 siders replikk på argumentene Microsoft legger fram uka før. Microsoft skal levere sin motreplikk, også den begrenset til 30 sider, 31. januar.

Det har ikke lykkes amerikanske medier å få kommentarer fra myndighetene om hva slags straffereaksjoner de kan tenkes å kreve.

Disse artiklene fra digi.no gir nødvendig bakgrunn om utviklingen i Microsoft-saken siden 5. november:


Lovhjemmel for fortgang i Microsoft-saken
Microsofts aksjonærer hyllet Lederen
USA: Bremset fall for Microsoft-aksje
Sun krever spesifikke tiltak mot Microsoft
Sterkere krav om å dele opp Microsoft
Et forlik betraktes som usannsynlig
Bare forlik kan avverge kjennelsen "skyldig"
Kvester Microsoft for monopol og skadeverk

Disse artiklene på digi.no gir nødvendig bakgrunn for å skjønne hvorfor Sun krever at Microsoft ikke skal få lov til å bruke sin superprofitt til ytterligere investeringer:


Microsoft-investeringer innen nettverk, verktøy og programutleie
Microsoft kjøper opp multimediateknologi
Microsoft: Strategiske investeringer i spill
Oppkjøp skal sikre vekst for Microsofts portal MSN
Microsoft er en kraft innen telekom og kabel-TV
Microsoft investerer milliarder i Internett og bredbånd

Til toppen