Microsoft-saken: Så var det USA-regjeringens tur til å gjenta sine argumenter

Ny runde i dokumentdebatten foran den avgjørende trefningen i rettssalen i midten av februar: USAs justisdepartement har nok en gang avvist Microsoft og gjentatt det den tidligere har sagt og skrevet.

Ny runde i dokumentdebatten foran den avgjørende trefningen i rettssalen i midten av februar: USAs justisdepartement har nok en gang avvist Microsoft og gjentatt det den tidligere har sagt og skrevet.

Dommer Thomas Penfield Jackson la opp løpet for avslutningsfasen med et håp om at partene kunne nærmere hverandre. Et forlik kan løse saken, mens en videre rettsprosess kan trekke ut så lenge at den til slutt blir irrelevant.

Derfor krevde dommeren at partene skulle leve seg inn i en slags dokumentdialog der de med jevne mellomrom oppsummerte sine reaksjoner på motpartens argumenter. Forutsetningen for at dette lykkes, er at noen våger seg frampå med nye argumenter.

Hittil har ikke det skjedd.

Microsofts forrige dokument var kjente argumenter i mildt ajourført stil. Det samme gjelder den betenkningen som justisdepartementets menn trosset en snøstorm tirsdag for å levere i tide. I neste uke må Microsoft levere et svar til dette dokumentet. 22. februar møtes de i retten for en siste rundt med muntlige replikker før dommeren trekker seg tilbake for å mane fram formuleringer som oppsummerer det han mener er rett og riktig.

Ikke uventet har Microsoft reagert kraftig mot påstandene i justisdepartementets siste betenkning - som ikke inneholder noen presisering i forholdet til det utenforstående oppfatter som det sentrale spørsmålet. Fortsatt er det bare kroppsspråk og høyttenkning som gir næring til antakelsen om at myndighetene vil kreve en eller annen form for restrukturering av Microsoft, i slutten av januar som i begynnelsen av november.

Her er et utvalg av det digi.no har skrevet om Microsoft-saken de siste tre månedene:


Vil hugge opp Microsoft i tre
Myndighetene sikter mot strukturelle endringer i Microsoft-saken
Taushet verner Microsoft-mekling
Microsoft-saken: Meklingen starter tirsdag
Bill Gates - genial strateg eller paranoid bølle? - Del 2
Nader krever at Microsoft frigir nettleseren
Bill Gates - genial strateg eller paranoid bølle? - Del 1
Berømt jurist skal mekle i Microsoft-saken
Microsoft-saken: Neste dom tidligst i februar
Lovhjemmel for fortgang i Microsoft-saken
Microsofts aksjonærer hyllet Lederen
USA: Bremset fall for Microsoft-aksje
Sun krever spesifikke tiltak mot Microsoft
Sterkere krav om å dele opp Microsoft
Et forlik betraktes som usannsynlig
Bare forlik kan avverge kjennelsen "skyldig"
Kvester Microsoft for monopol og skadeverk

Til toppen