Microsoft-saken utsatt enda en uke

Den innledende høringen om hvordan Microsoft skal straffes for brudd mot konkurranselovene, er utsatt en uke til fredag 28. september.

Den innledende høringen om hvordan Microsoft skal straffes for brudd mot konkurranselovene, er utsatt en uke til fredag 28. september.

Dommer Collen Kollar-Kotelly viser til et krav fra både Microsoft og USAs justisdepartement. Begrunnelsen er at Microsofts advokater i firmaet Sullivan & Cromwell har måttet evakuere sine kontorer i nærheten av World Trade Center i New York. Fristen for partenes skriftlige saksframstillinger er utsatt til torsdag 20. september, og den første høringen er utsatt til fredag 28. september.

Observatører mener at utsettelsen ikke vil få særlige følger for utfallet av saken, heller ikke i forhold til Windows XP. Poenget er at målinger av amerikanske forbrukere allerede før terrorangrepet forrige tirsdag antydet at man var mindre disponert til å kjøpe større ting enn tidligere, og at appeller om patriotisk forbruk etter angrepet ikke ser ut til å følges opp. Derfor er det lite trolig at Windows XP vil få den utbredelsen optimistene i Microsoft håper på - og det blir tilsvarende enklere for myndighetene å drive gjennom eventuelle begrensninger på markedsføringen og sammensettingen av dette og andre produkter.

Det pekes også på at Microsofts offisielle optimisme motsies av at selskapet har utsatt iverksettelsen av nye lisensordninger til februar, i stedet for i høst som opprinnelig planlagt.

Til toppen