Microsoft-saken utsatt til 10. mai

Gjenopptakelsen av monopolrettssaken mot Microsoft er utsatt fra 12. april til 10. mai for å gi partene bedre tid til å komme fram til et forlik.

Gjenopptakelsen av monopolrettssaken mot Microsoft er utsatt fra 12. april til 10. mai for å gi partene bedre tid til å komme fram til et forlik.

Det har vært pause i den omfattende rettssaken mellom USAs myndigheter og Microsoft siden 26. februar. Rett før påske var det flere forhandlingsmøter om et forlik. Siden har partene avholdt seg fra å kommentere utviklingen. Tidspunktet for nye samtaler er ikke kjent.

Et viktig milepæl kan være 23. april, da hver av partene skal kunngjøre sin liste over tre vitner som skal avhøres før dommeren trekker seg tilbake for å ta sin beslutning.

Microsoft har fått dommerens godkjenning for at formann i America Online (AOL) Steve Case og ledere fra Netscape og Sun kan stå på lista. Det tyder på at Microsofts avsluttende argumenter vil konsentrere seg om å vise at avtalen mellom AOL, Sun og Netscape endrer konkurransebetingelsene i bransjen så radikalt at spesielle tiltak mot Microsoft ikke er påkrevet.

Amerikansk presse siterer observatører som antar at fristen 10. mai må betraktes som foreløpig, og at dommeren kan være tilbøyelig til å utsette gjenopptakelsen av rettsforhandlingene ytterligere dersom det går bra med forlikssamtalene.

Til toppen