Microsoft samkjører sikkerhet og drift

Microsoft samkjører sikkerhet og drift

Microsofts nye Forefront og System Center skal spare ressurser ved samspill mellom sikkerhet og drift.

I går lanserte Microsoft formelt to pakker beregnet på mellomstore bedrifter med Windows klienter og servere: Forefront Client Security og System Center Essentials 2007.

Forefront er samlepakken for PC-sikkerhet som digi.no omtalte i forrige uke.

    Les også:

Da Microsoft presenterte Forefront og nye System Center på et arrangement i Los Angeles i går kveld, la selskapet vekt på samspillet mellom dem, og hvordan begge ikke bare er integrert med hverandre, men også med Windows på både klient- og serversiden.

Ifølge Microsofts serversjef Bob Muglia inngår Forefront og System Center i en felles infrastruktur, og bygger på en felles plattform. Drift og sikkerhet skal utgjøre en helhetlig, samspillende og samordnet løsning. Muglia mener Microsoft per i dag er alene om å kunne tilby en så integrert løsning for drift og sikkerhet, og viser til praktiske erfaringer fra utprøvingsfasen hos utvalgte kunder om hvilke fordeler dette gir: Man opphever skillet mellom drift og sikkerhet, man ruller ut sikkerhetsløsninger med det samme verktøyet som øvrige tjenester, rapportering om drift og sikkerhet går gjennom de samme grensesnittene, man får en felles ActiveDirectory-basert løsning for å styre tjenester og så videre.

Forefront kombinerer all klientsikkerhet i en pakke – spionvare, virus, sårbarhetsanalyse med mer – og rapporterer til System Center som brukes til overvåking og drift av servere, PC-er, mobile klienter, maskinvare, programvare og tjenester. De første kundene bekrefter til dels betydelige effektivitetsgevinster innen både drift og support.

Microsoft mener konvergens mellom sikkerhet og drift er en viktig trend i dag, som de stiller seg i spissen for. De mener at samspill mellom drift og sikkerhet øker evnen til å møte et trusselbilde i rask endring.

– I dag bruker kunder flere ulike tilnærminger til drift og sikkerhet. Følgen er at de har alt for mange punktløsninger, og ikke tilstrekkelig med felles infrastruktur, sier general manager i Microsoft, Bob Kelly, i et ferdig intervju med selskapets pressetjeneste.

– Konvergens dreier seg om å legget opp til mer utstrakt felles infrastruktur for sikkerhet og drift, og skaffe verktøy som bidrar til å dekke behovene til både drifts- og sikkerhetsfolkene, legger Kelly til.

Felles infrastruktur skal bidra til å redusere kompleksitet. Kelly mener at mange brukere i praksis er kommet i en situasjon der de har parallelle infrastruktur for drift og sikkerhet. Ved å tilby en felles infrastruktur spares ressurser. I tiden framover vil Microsoft tilby flere tjenester i denne infrastrukturen, varsler han. Tjenestene skal først og fremst bidra til bedre produktivitet, både i IT-avdelingene og hos sluttbrukerne.

– Den neste produktgenerasjonen vil være enda tettere integrert, understreker Kelly, og legger til at det vil komme flere kunngjøringer i månedene framover.

Forefront lisensieres per klient (fra 12,72 dollar per år) og per sentral driftskonsoll (2468 dollar per år). Kunder med Enterprise Client Access License Suite har tilgang til produktet i dag, de andre må vente til juli.

System Center Essentials starter med en basispakke til 2000 dollar for opptil 50 klienter og opptil 10 servere. Den kan bygges ut til opptil 500 klienter og opptil 30 servere. Pakken blir tilgjengelig i juli.

Til toppen