Microsoft satser milliarder på Kina

Microsoft-sjef Steve Ballmer avrunder et to dagers besøk i Kina med en avtale om å investere 5,6 milliarder kroner over tre år.

Avtalen er inngått som intensjonsavtale med Kinas statlige utviklings- og planleggingskommisjon. Den innleder det hittil største samarbeidet innen programvare mellom Kina og en utenlandsk aktør. Pengene - 750 millioner dollar, det vil si 5,6 milliarder kroner - skal brukes over tre år innen utdanning og opplæring, forskningssamarbeid, produksjon av maskinvare og programvare, og investeringer og samarbeid med lokale kinesiske programvareselskap.

Partene er enige om å opprette en egen samarbeidskomite og en arbeidsgruppe for diskutere viktige problemstillinger og lede implementeringen av avtalen. I ledelsen sitter kinesiske representanter opptil ministernivå, sammen med blant andre Bill Gates, Steve Ballmer og Craig Mundie.

Det nevnes spesielt i den offisielle kunngjøringen at Microsoft skal bidra til å få fram kinesisk programvaretalent i verdensklasse, særlig innen prosjektledelse og programvarearkitektur.

Da han kunngjorde avtalen, sa Ballmer til pressen at avtalen skal støtte opp om både Kinas lokale programvareindustri, og dens åndsverk. Det innebærer at avtalen må ses i lys av Microsofts bestrebelser for å få kineserne til å betale direkte for programvaren i stedet for å kjøpe ulovlige og sterkt rabatterte kopier. Microsoft skal ha møtt massiv motvilje i et samfunn der folk ikke har råd til å kjøpe programvare til amerikanske priser.

Et annet moment er at Kina ikke bare er verdens potensielt største marked, men også verdens potensielt største samling av rimelig utviklertalent. Erfaringen viser at støtte i utviklerfellesskapet kan avgjøre hvilke teknologier som vinner fram i markedet. Oracle har nylig gjort viktige framstøt mot Kina (se artikkelen Allsidig Oracle-frieri til Kina), og det er helt naturlig at Microsoft følger opp med et framstøt for å sikre støtte til .Net-strategien.

Til toppen