Microsoft satser nye milliarder på Office

Med tre milliarder dollar over tre år skal Microsoft Office fornyes. Årsomsetningen skal dobles til 20 milliarder dollar innen 2010.

Med tre milliarder dollar over tre år skal Microsoft Office fornyes. Årsomsetningen skal dobles til 20 milliarder dollar innen 2010.

Kontorsuiten Office er et av Microsofts mest lønnsomme produkter. Å utvikle den støter på to problemer. Det ene er at tekstbehandling, regneark og e-postklient knapt kan få flere nyttige funksjoner. Det andre er at gratisvare som OpenOffice er i ferd med å tilby den samme grunnleggende funksjonaliteten, attpåtil med kompatible dokumentformater.

Ifølge et intervju eWeek har gjort med Microsofts Office-ansvarlige Jeff Raikes, har selskapet tenkt å løse disse problemene, og opprettholde pakkens salgstall, ved å satse tre milliarder dollar over tre år på å legge inn nye uimotståelige funksjoner, vesentlig innen områder som samband, søk, samarbeid og e-handel.

Raikes håper å kunne ordne en gradvis opptrapping av funksjonalitet slik at omsetningen kan vokse med ti prosent i året over ti år. Det svarer til en dobling av den aktuelle årsomsetningen til 20 milliarder dollar innen 2010. Han presiserer at selve Office-produktet vil kunne gjøre langt mer enn i dag, og tilby både server- og klienttjenester.

De nye tjenestene skal spesielt sjele til amerikanernes oppfatning av begrepet "små og mellomstore bedrifter", som Microsoft mener er understimulert med forretningsapplikasjoner.

Office skal gjøres til verktøyet småbedriftene bruker til å drive e-handel. Raikes sier i klartekst at målet med oppkjøpene av Great Plains og Navision (sistnevnte kalles i dag Microsoft Business Solutions) er "langt mer enn bare å tilby flott regnskapsprogramvare".

En annen vekstretning for Microsoft ligger i forlengelsen av det som i dag betegnes som gruppevare, eller samarbeidsapplikasjoner. Office skal i langt større grad enn XP-varianten er i dag, gjøres til verktøy for å knytte sammen mennesker og tjenester, og effektivisere arbeidsflyt.

Raike mener at også målgruppen for Office-brukere må utvides, fra dagens fokus på "kunnskapsarbeidere" til enhver som bruker en eller annen form for programvare til daglig.

Nye Office vil gjøre bruk av mange nye typer teknologi, som stemmegjenkjenning, talegjenkjenning, håndskriftgjenkjenning og automatisk indeksering og kategorisering av tekst. Kontorsuiten vil gjøres til et sentralt element i e-læring og i medarbeidernes evne til å reagere på henvendelser utenfra. Kontaktlister og søketjenester skal strømlinjeformes og forenkles, og gjøres tilgjengelig fra alle applikasjoner, på tvers av alle formater.

Noe av dette vil i første omgang realiseres gjennom spesialprogramvaren til Tablet PC, skjerm-PC-spesifikasjonen som Microsoft skal offentliggjøre 7. november og presentere sammen med produkter fra flere PC-leverandører. Sentralt for dette konseptet er ikke at PC-en skal strippes for kjent funksjonalitet, som et tastatur, men heller åpne for nye bruksmåter, som å notere ting for hånd på skjermen i stedet for papir, og uten videre dikkedarer gjøre notatet søkbart og gjenfinnbart i sin riktige kontekst.

Til toppen