Microsoft-selskap skuffer inn konsulenter

Webstep-sjef Kjell Ljøstad har klart å kapre en rekke senior-konsulenter på rekordtid.

Kjell Løstad, daglig leder i Webstep
Kjell Løstad, daglig leder i Webstep

Webstep-sjef Kjell Ljøstad har klart å kapre en rekke senior-konsulenter på rekordtid.

I et nærmest støvsuget arbeidsmarked, har IT-bransjen over flere år slitt med å finne kvalifisert folk. Mange tyr til utlandet enten ved å sette ut tjenesteoppdrag eller hente folk til Norge.

Nå har det nystartede Webstep som ble etablert i oktober 2007, klart å hente 14 seniorkonsulenter på Microsoft-teknologi på utrolige tre måneder.

- Her har vi truffet en gyllen åre i konsulentmarkedet i Oslo. Jeg hadde høye mål på rekruttering, men trodde ikke vi skulle klare å bli så mange på så kort tid, sier daglig leder i Webstep Fokus, Kjell Ljøstad.

Ljøstad kom til Webstep fra Microsoft Norge i oktober 2007, fra en stilling hvor han hadde ansvar for salg mot Microsofts største kunder i mellomstore bedrifter.

Han mener seniorprofilen og fokus på at konsulentene selv skal være med på å bestemme sin faglige utvikling, er årsaken til at de har klart å tiltrekke seg dyktige folk.

Kjell Ljøstad har jobbet tett mot Microsoft-kunder de siste årene, og har gjennom denne tiden fått klare meninger om hva som skal til for å lykkes som kompetansepartner.

– Kundene er lei av juniorer med snever kompetanse. De ønsker ressurser som har vært ute en vinternatt før og som er i stand til å tenke på tvers av Microsoft sin produktplattform. Vi ser at vi får tilgang på oppdrag som gir konsulentene våre faglig utfordrende oppdrag i solide teknologimiljø. Til syvende og sist er dette det som kommer høyest på ønskelisten hos karrierebevisste IT-spesialister, sier han.

Webstep Fokus er satt opp for konsulentoppdrag innen systemutvikling og systemintegrasjon, business intelligence, salgsprosess

og prosjektgjennomføring. De øvrige norske Webstep-kontorene, i Bergen, Stavanger og Trondheim, har alle Microsoft som en av flere teknologiområder og skal fortsette med det.

- I Oslo mente vi det var logisk å etablere et eget selskap med fokus på Microsoft.

God rekruttering på kort tid tar jeg som et tegn på at vi har truffet. Og vi skal vokse mer, sier Ljøstad.

Til toppen