Microsoft sender brev fra de døde

En regissert brevkampanje til støtte for Microsoft ble avslørt da myndighetene i delstaten Utah mottok brev fra avdøde personer og fra ikke-eksisterende adresser.

I USA er grasrotkampanjer et eget forretningskonsept. Monopolsaken mot Microsoft har utløst mye kreativt PR-arbeid fra både Microsoft og konkurrentene. I fjor ble det for eksempel avslørt at Oracle hadde hyrt private etterforskere til å gå gjennom søppelet til en av Microsofts klakkørgrupper.


Los Angeles Times har avslørt hvordan Microsoft regisserte en brevkampanje der også avdøde personer ble mobilisert, og der avsendere oppgav ikke eksisterende byer som returadresser.

En av Microsofts egne bransjeforeninger, Association for Competitive Technology, opprettet i 1999 pressgruppen Americans for Technology Leadership (ATL). Denne gruppen bestemte seg i våres for å sette i gang en brevkampanje rettet mot myndighetene i delstater som har samarbeidet med justisdepartementet i Washington i monopolsaken mot Microsoft. Kravet skulle være å frafalle kravet om splitting og heller inngå et forlik, slik at Microsoft kunne fortsette sin innovative virksomhet og sikre USAs globale teknologiske forsprang.

ATL henvendte seg til to firmaer som er spesialister i regisserte grasrotkampanjer: Dewey Square Group og DCI/New Media. Disse gruppene er begge kjent for sin medvirkning i storpolitikken. Dewey knyttes til Michael Wouley som spilte en viktig rolle i presidentvalgkampen til tidligere visepresident Al Gore. DCI ledes av den republikanske strategen Tom Synhorst.

Ideen var å regissere en brevkampanje som kunne oppfattes som spontane ytringer fra vanlige velgere - i USA må også påtalemyndighetene stille til gjenvalg. PR-selskapene ringte rundt, sonderte folk for deres synspunkter på Microsoft og rettssaken, og ble deretter enige med de velvillige å sende dem ferdigskrevne brev med forhåndsadresserte og frankerte konvolutter som de bare skulle undertegne og stappe ned i nærmeste postkasse. Det ble laget en ordning som skulle sikre at alle brevene framsto så forskjellig som mulig. Avsenders navn og adresse ble skrevet slik at brevarkene så ut som om de var helt personlige. Fonter, farger og formuleringer ble variert fra brev til brev.

LA Times skriver at PR-selskap typisk tar fra 25 til 75 dollar per brev fra vanlige folk, og mye mer dersom de greier å mobilisere kjendiser eller nøkkelpersoner. Personifiserte brev av den typen ATL har betalt for, antas å være i den øvre enden av honorarskalaen. Et hundretalls brev til myndighetene i hver av de atten delstatene som er med på søksmålet, kan følgelig gjerne ha utløst et samlet honorar på 100.000 dollar. Myndighetene i Utah mottok til sammen 400 brev.

Profesjonelle pressgruppers avanserte metoder gjør at myndighetene er tilsvarende mistenksomme. Feilen med ATLs kampanje var nettopp at brevene var så lekkert satt opp. Ekte grasrotkampanjer medfører fakser, postkort og håndskrevne brev. Dessuten merket man seg at intrikate formuleringer gikk igjen. Da to av brevene til myndighetene i Utah ikke var underskrevet, men bare påtrykt navnet til en avdød person, og minst ett brev bar returadressen "Tucson, Utah" - en ikke-eksisterende by - ble mistanken bare bekreftet.

ATL-sjef Jim Prendergast hevdet først at man ikke sendte ut ferdigskrevne brev, men bare oppgav punkter som bekymrede Microsoft-sympatisører kunne bruke som utgangspunkt for egne formuleringer. Han innrømmet sannheten når han ble konfrontert med flere tilfeller av identiske og vanskelige vendinger, av typen "Strong competition and innovation have been the twin hallmarks of the technology industry.".

Alt dette bekrefter en kjent sannhet om programvare fra Bill Gates. Du må vente til versjon 3.0 før du kan begynne å stole på Microsoft Grassroots Campaigner.

Til toppen