Microsoft setter hardt mot hardt i Brussel

Microsoft står hardt på at det i fornyelsens navn må kunne stappe Windows med all slags funksjonalitet.

Microsoft står hardt på at det i fornyelsens navn må kunne stappe Windows med all slags funksjonalitet.

I Brussel foregår det en høring som kan få store konsekvenser for IT-bransjens globale utvikling. Siden onsdag morgen har Microsoft forsvart seg mot EU-kommisjonens anklager om utilbørlig bunting av Windows MediaPlayer i Windows, og om ulovlige tiltak for å utnytte Windows-klientens markedsdominans til å øke salget av Windows-serveren. Høringen avsluttes i dag, fredag. Hvis høringen ikke får et etterspill i form av et forlik, vil EU-kommisjonen kunne dømme Microsoft til større åpenhet rundt programmeringsgrensesnittene til Windows, full atskillelse av Windows og MediaPlayer, og til bøter opp til 10 prosent av Microsofts globale omsetning, det vil si 3,2 milliarder dollar.

    Les også:

Onsdag brukte Microsoft hele ti timer på å legge fram sitt syn. I går luftet motstanderne, blant dem Computer and Communications Industry Association (CCIA), Free Software Foundation og Novell, sine argumenter. I dag skal Sun og RealNetworks vitne om hvordan de motarbeides av Microsoft, før to Microsoft-vennlige bransjeforeninger slipper til. Til slutt skal Microsoft få 75 minutter til å avrunde sitt forsvar.

Høringen foregår bak lukkede dører, og de avhørte har ikke lov til å fortelle hva som skjer annet enn i helt generelle vendinger. Alle virker fornøyd med sin innsats og mener det går dårlig for motparten.

Microsofts konsernjurist Brad Smith var særdeles fornøyd på egne vegne. Han sa også at Microsoft vil bruke ukene framover for å forsøke å løse striden gjennom et forlik.

CCIA-sjef Edward Black sa at Microsoft "antakelig ikke er så glad for at de ba om denne høringen". Han la til at selskapets uttalte vilje til forlik er et spill på galleriet, og at Microsoft i praksis tviholder på sin rett til å fortsette å oppføre seg slik det alltid har gjort.

En representant for Free Software Foundation i Europa bekreftet at Microsoft ikke gjorde annet enn å gjenta kjente argumenter.

Microsofts prinsipielle syn er at EU bør nøye seg med det amerikanske monopolforliket.

Problemet for EU er at dette forliket er selvmotsigende. På den ene siden er kjennelsen om at det var ulovlig å bunte nettleseren Internet Explorer i Windows blitt stående. På den andre siden tillater forliket ikke bare at buntingen av nettleseren består, men også at stadig flere applikasjoner kan gjøres til "funksjoner" i Windows.

EUs håndtering av monopolsaker tilsier at det er umulig å gå med på amerikanernes dobbeltspill. Microsoft insisterer på at retten til fornyelse innebærer å stappe stadig mer funksjonalitet i Windows. En viktig etappe i den offentlige planen for neste generasjon Windows er for eksempel en integrert søkemotor. EU kan ikke inngå et forlik der det slås fast at buntingen av MediaPlayer og Windows er ulovlig, samtidig som Microsoft tillates å fortsette buntingen. I motsetning til amerikanerne, har EU-kommisjonen satt i gang ny etterforskning av Microsofts lisenspolitikk og av forhold omkring Windows XP.

Konsernjurist Smith tillot seg å slå fast at en løsning der MediaPlayer skilles fra Windows bare for Europa vil være dyr, upraktisk og mest skadelig for europeiske forbrukere.

I dag ventes Sun og RealNetworks å slå fast at EU må gripe inn for å sikre muligheten for uavhengig programvareutvikling. I et skriv til EU i forkant av høringen, advarte RealNetworks at Microsoft tar sikte på å gjøre Windows Media Format til en de facto standard for digitalt innhold, og at dette vil gi selskapet strupetak på hele den digitale mediabransjen.

Hvis det ikke blir et forlik, ventes EU-kommisjonen å avgi en kjennelse innen sommeren.

Til toppen