Microsoft: Sin egen verste fiende

Da regjeringens tolv vitner hadde gjort seg ferdige, så det ut som om Microsoft ville gå seirende ut av rettssaken. Nå har de tre første av selskapets egne vitner snudd tendensen helt.

Da regjeringens tolv vitner hadde gjort seg ferdige, så det ut som om Microsoft ville gå seirende ut av rettssaken. Nå har de tre første av selskapets egne vitner snudd tendensen helt.

Microsoft skulle i teorien ha åpnet sterkt, med økonomiprofessor Richard Schmalensee ved MIT, og to sentrale visepresidenter, Paul Maritz og James Allchin.

I forrige uke mistet Allchin all troverdighet som vitne da videodemonstrasjonene hans ble avslørt som falske. Selv hans godt forberedte nitten punkter på hvorfor Windows 98 med integrert nettleser er uslåelig i Internett sammenheng, falt helt sammen. Myndighetens prosessfullmektig David Boies tok Allchin systematisk gjennom alle punktene, og Allchin måtte innrømme at en bruker med Windows 95 og Internet Explorer 4.0 fikk akkurat de samme funksjonene, selv med den opprinnelige nettleserfrie utgaven av operativsystemet.

Boies fikk økonomiprofessor Schmalensee til å stå fram som forskeren som skifter mening etter oppdragsgiver, og som er villig til å gi de mest urimelige utsagnene en vitenskapelig begrunnelse. Schmalensee mener det er altfor mye konkurranse i operativsystemmarkedet til at Microsoft kan sies å ha et monopol, enda markedsandelen for Windows er langt over det han selv etablerer som kriterium i sine vitenskapelige skrifter. Men han har regnet på noen modeller, og funnet at dersom Windows hadde vært et monopol, ville lisensen kostet mellom 900 og 2000 dollar per stykk!

Schmalensee leverte 300 sider med skriftlig vitnemål, og måtte antas å ha forberedt seg godt. Han innrømmet at Microsoft har brukt 500 millioner dollar på å utvikle nettleseren Internet Explorer. De neste spørsmålene gikk på hvor mye Microsoft har brukt på å markedsføre den samme nettleseren, og hvordan selskapet kan tenkes å få igjen for investeringen. Da svarte professoren og stjernevitnet at han ikke hadde satt seg inn i tallene.

Paul Maritz leverte bare 160 sider med skriftlig vitnemål for å tilbakevise enhver påstand om utilbørlig press mot Netscape, Intel og Apple, og for å avsanne påstandene om foreslått ulovlig markedsdeling med Netscape og America Online. Han ble konfrontert med flere vitners påstand om hans angivelige uttalelse om å "omfavne og kvele" ("embrace and smother") Netscape, men nektet for å ha brukt denne varianten av et kjent Microsoft-slagord. Konsensus blant observatører er at også han greide seg forholdsvis dårlig. Myndighetenes mann Boies oppsummerte at det dreide seg om å tro den av Maritz og Intels Steve McGeady som hadde minst motiv for å ljuge.

Hva skjer hvis myndighetene vinner fram og dommeren avgjør at Microsoft har brutt antitrustlovene? Myndighetene har bedt om at tiltak må avgjøres på grunnlag av en egen rettsprosess. Dette er et rent prosedyrespørsmål, og er ennå ikke avgjort. Fordelen for myndighetene med denne framgangsmåten er at Microsoft da ikke kan levere noen anke før retten har tatt en avgjørelse om eventuelle tiltak.

Amerikanske jurister har diskutert tre ulike typer tiltak. Et tiltak kan være straff, for eksempel en bot på noen milliarder dollar. Et annet kan være en oppdeling av selskapet i mindre uavhengige enheter. Et tredje kan være å regulere omverdenens tilgang til spesielle produkter som operativsystem og programmeringsgrensesnitt. Det kan selvsagt tenkes en kombinasjon av ulike typer tiltak

Selv om det lyder mest sannsynlig, behøver ikke en oppdeling av selskapet å følge funksjonelle skiller, for eksempel et eget selskap for systemprogramvare og et annet for applikasjoner. Et annet forslag går nemlig ut på å splitte Microsoft i tre deler med identiske rettigheter til alt selskapet har produsert hittil, og la hver del differensiere seg etter hvert.

En regulering kan innebære en offentlig definisjon av hva et operativsystem skal være for noe, sammen med et påbud om at et operativsystem skal selges fritt og ikke buntes med noe annet. I bransjen er det stor skepsis mot at myndighetene skal lovfeste definisjonen på produktet operativsystem.

Det er verdt å merke seg at en av Microsoft mest høyrøstede kritikere, toppsjef Scott McNealy i Sun, har advart mot en oppdeling av Microsoft.

På den andre siden kan reorganiseringen som Microsoft nettopp har lekket ut om (se peker i høyre marg til egen artikkel), ikke bare betraktes som et ledd i en refokusering av selskapet, men også som en forberedelse til det som for Gates kanskje ikke lenger framstår som helt utenkelig.

Til toppen