Microsoft skal få enda mer support fra Siemens

Microsoft har valgt Siemens Business Services for support og IT-tjenester til 70.000 brukere.

Microsoft har valgt Siemens Business Services for support og IT-tjenester til 70.000 brukere.

Microsoft har valgt Siemens Business Services som leverandør av support og IT-tjenester til 70.000 brukere i USA, Sentral Amerika, Sør Amerika, Canada, Europa, Midtøsten, India og Afrika. Avtalen omfatter til sammen 57 land.

Kontrakten er en utvidelse av en eksisterende avtale med Microsoft som dekker Nord og Sør Amerika. I tillegg til utvidelse av det geografiske området, omfatter den nye avtalen etablering av et kontor for «Global Program Management» med ansvar for kontinuerlig forbedringer og kostnadsreduksjon.

David Loofburrow, Help Desk Group Manager for Microsoft, sier han er overbevist om at Siemens vil «fortsette å levere support i verdensklasse til våre ansatte og personale som omfattes av avtalen.»

Til toppen