Microsoft skal kjøre tøffere lisensrevisjoner

Microsoft skal kjøre tøffere lisensrevisjoner

Selv om Microsofts egne tall viser at mange kunder betaler for flere lisenser enn de bruker.

Microsoft og store deler av programvarebransjen er veldig frustrert over det de mener er svært utbredt piratkopiering. På verdensbasis skal cirka 35 prosent av programvaren være piratkopiert ifølge bransjeorganisasjonen BSA (Business Software Alliance).

Med ujevne mellomrom kjører Microsoft kampanjer for å få bukt med problemet og nå dras en ny kampanje i gang i Storbritannia.

- Vi ser på bedrifter med omtrent 350 lisenser, sier Ram Dhaliwal, sjef for Microsofts lisensprogram i Storbritannia til CNet News.

Microsoft vil sende ut spørreundersøkelser til alle sine mellomstore kunder som ikke er med på et av selskapets volumlisensieringsprogram.

Lovgivningen rundt åndsverk, straff for brudd på loven og begrensningen på hva bedrifter kan kreve varierer litt fra land til land, men er relativ lik innen EU og EØS-landene.

I Norge er det slik at en bedrift ikke kan kreve en lisensrevisjon hos en bedrift, med mindre bedriften har gått med på det i en på forhånd inngått avtale. I de fleste store internasjonale programvareleverandørenes volumlisensieringsavtaler er det en klausul som gir leverandøren rett til å kreve en lisensrevisjon i hele avtaleperioden pluss ett år etterpå. Dermed går man Microsoft denne retten når man tegner en Enterprise Agreement, Select-avtale eller en av de andre volumlisensprogrammene.

Denne klausulen finnes ikke i sluttbrukeravtalen, EULA (End USer License Agreement), som man går med på når man installerer programvare.

Det er grunn til å tro at lovgivningen i Storbritannia ikke er så altfor ulik slik den er i Norge, og dermed kan Microsoft få problemer med å få gjennomført lisensrevisjoner hos de bedriftene som motsetter seg det.

Det som skiller denne britiske lisenskampanjen fra tidligere kampanjer, er at Microsoft sier at de vil overlate informasjon om de som ikke går med på den frivillige lisensrevisjonen, til BSA.

I motsetning til BSA i Norge, som først og fremst kjører informasjonskampanjer, er den britiske delen av organisasjonen kjent for å gå mer hardt til verks. De benytter seg blant annet av belønninger til tidligere ansatte som tyster på sine arbeidsgivere.

Microsoft legger seg på en linje der bedriftene får en påminnelse etter to uker. Deretter vil de få en epost fem dager etter det igjen, der de advares om at bedriften risikerer straff dersom det blir avdekket ulisensiert programvare.

Selv om de tilsynelatende går hardere til verks enn vanlig med denne kampanjen, hevder Microsoft at dette er en kampanje som også er i kundenes egeninteresse. For å understøtte dette legger de frem et ganske oppsiktsvekkende tall:

- Når kundene har gått gjennom lisensrevisjonsprosessen, ser vi at nesten 30 prosent oppdager at de har betalt for lisenser som de ikke bruker, sier Dhalival, til CNet News.

Til toppen