Microsoft skifter til brukerorientert nettadministrasjon

Oppgraderen av Systems Management Server (SMS) til versjon 2.0 innebærer blant annet at også brukere - og ikke bare maskiner - kan administreres av Microsoft-verktøyet.

Oppgraderen av Systems Management Server (SMS) til versjon 2.0 innebærer blant annet at også brukere - og ikke bare maskiner - kan administreres av Microsoft-verktøyet.

Reaksjonene fra amerikansk fagpresse er jevnt over svært positive. Det synes å være enighet om at SMS 2.0 utgjør en vesentlig og svært nødvendig forbedring i forhold til den forrige versjon 1.2 og et produkt som ikke har endret seg særlig siden det ble lansert for fire år siden. SMS 2.0 vil integreres i versjon 4.5 av BackOffice-suiten.

Kritikken mot SMS har vesentlig gått på at verktøyet har vært for begrenset og for vanskelig å forholde seg til. Det var innrettet mot den enkelte PC-en i stedet for den enkelte brukeren. Denne maskinsentrerte administrasjonsmodellen er ikke tilpasset moderne tenking der man ønsker å styre brukere og grupper av brukere, og sikre disse et tilpasset miljø uavhengig av hvilken maskin de sitter ved.

SMS 2.0 er brukerorientert, og kan nyttes til både bruker- og maskinkonfigurering. Den er uavhengig av NT-domener, og kan følgelig også nyttes i miljøer med for eksempel Novells katalogtjeneste NDS. Verktøyet samler selv opplysninger om klienter og lokal maskinkonfigurasjon. Dette gjelder også for programvare: SMS 2.0 leter opp hver eneste eksekverbar fil på klientmaskinen og leser informasjon derfra.

En innebygget tjeneste overvåker bruken av programvare. Denne egenskapen kan brukes til å sikre at lisensavtaler blir overholdt. Den kan også brukes til å begrense visse typer programvare til bestemte tider på døgnet, for eksempel at spill ikke kan kjøres i arbeidstiden.

Programvareovervåkeren legger grunnlaget for kontroll av lisenser som bygger på andre modeller enn Microsofts maskinbundne ordning. Microsoft avviser at dette kan tolkes som et tegn på at selskapet vurderer å endre sine lisensbetingelser.

SMS 2.0 leveres med en database over alle Microsoft-applikasjoner og hvordan de forholder seg til år 2000. Databasen kan suppleres med nye opplysninger fra Microsoft og fra andre programvareleverandører. Verktøyet sammenlikner opplysninger i denne databasen med informasjon hentet fra hver maskin, og kan generere detaljerte rapporter.

Automatisert installasjon av programvare er en sentral egenskap i store administrative løsninger. På lokalnettnivå ordner SMS 2.0 dette ikke bare i forhold til maskiner (som tidligere) men også i forhold til brukere, grupper av brukere og TCP/IP-segmenter. Det siste er relevant hvis du for eksempel skal levere nye drivere til en skriver i et bestemt segment. Egenskapen kan også brukes til å avinstallere programvare. En medarbeider som bytter jobb, får automatisk avinstallert irrelevant programvare ved overgang til ny gruppe.

Andre nyheter i SMS 2.0: Terskelstyrt tjenerovervåkning, automatisk generering av kart over nettopologi, intelligente agenter som tar seg av ulike sikkerhetsfunksjoner, ny databasestruktur slik at prosesser varsles og slipper selv å sjekke endringer i databasen, håndtering av mobile brukere med mer.

Oppgraderingen støtter en standard kjent som CIM (Common Information Model) utviklet som del av initiativet WBEM (Web-ased Enterprise Management). Hensikten med CIM er å gi en felles måte å presentere informasjon fra agenter som SNMP (Simple Network Management Protocol), DMI (Desktop Management Interface) og Win32 API-et.

Hensikten med SMS 2.0 er ikke å ta over for store applikasjoner som Unicenter og Tivoli. Men de nye egenskapene til den CIM-baserte oppgraderingen burde legge et grunnlag for en mer fornuftig arbeidsdeling, og en enklere administrasjon på klientnivå.

Til toppen