BEDRIFTSTEKNOLOGI

Microsoft skylder på delstatene

Bill Gates gir inntrykk av at en forliksløsning hadde vært mulig, dersom ikke delstatene som er med på regjeringens søksmål hadde vært urimelig steile.

Den første talspersonen fra Microsoft som kom med denne forklaringen var selskapets ledende jurist Bill Neukom. Han viste til denne setningen i mekler Richard Posners kunngjøring om sammenbruddet: "Jeg ønsker særlig å understreke at sammenbruddet i meklingen ikke skyldes mangel på dyktighet, fleksibilitet, handlekraft, innsats eller profesjonalitet hos verken justisdepartementet eller Microsoft."

- Denne erklæringen taler for seg selv, sa Neukom. - Posner nevner dyktigheten og fleksibiliteten til justisdepartementet og Microsoft. Men dette var en prosess med flere enn bare disse to partene.

Det har lenge vært kjent at det er uenighet mellom departementet og representantene for de 19 delstatene som er med på regjeringens søksmål. Noen delstatsrepresentanter går hardt inn for oppdeling, mens departementet og andre delstater har valgt en mer forsonlig holdning.

Under en telekonferanse med amerikanske medier ble Bill Gates spurt om han la skylden for forliksbruddet på delstatene. Han svarte at det var å gå "bitte litte grann for langt". Microsoft-ledelsen og selskapets jurister skal ha brukt til sammen over 3000 timer på forliksforhandlingene, og Gates mener de har strukket seg svært langt for å få til et forlik.

Ifølge New York Times skal Posner ha organisert meklingen uten å tvinge partene til å sitte sammen ved et forhandlingsbord. I stedet har han selv fungert som bindeledd i indirekte samtaler, og bare forholdt seg direkte til enten Microsoft eller justisdepartementet. Det skal ha skapt motvilje mot forliksforhandlingene hos delstatene, og et inntrykk av at justisdepartementet var i ferd med å inngå en dårlig avtale uten å ta dem med på råd. Flere delstatrepresentanter har klaget til amerikanske aviser at departementet var villig til å gi for mye etter for å få til et forlik. De ønsket også en rolle i den nødvendige overvåkningen av at Microsoft faktisk holdt seg til forliksbestemmelsene. Av effektivitetshensyn ønsket departementet å sentralisere dette ansvaret, og Microsoft ønsket heller ikke å måtte forholde seg til forskjellige myndigheter i hver delstat.

Representanten for justismyndighetene i Iowa, Tom Miller som koordinerer delstatenes arbeid i Microsoft-saken, sa i november i fjor at det bare var en femti prosents sjanse for at delstatene og departementet ville komme fram til enighet om eventuelle straffetiltak mot Microsoft. Søndag ønsket Miller å vurdere hva sjansene er for en slik enighet i den nye situasjonen.

Etter sammenbruddet har delstatene og justisdepartementet gjort sitt beste for å gi inntrykk av at de vil stå last og bram framover i spørsmålet om straffetiltak mot Microsoft. Denne uken - noen sier mandag, andre fredag - vil dommer Thomas Penfield Jackson gi sin kjennelse om hva slags lovbrudd Microsoft har gjort seg skyldig i. Neste skritt i prosessen er at partene - også Microsoft - skal redegjøre for hvilke straffetiltak de mener er påkrevet, med utgangspunkt i kjennelsen om hvilke lover som er brutt. Det er uklart om Jackson ønsker en egen utredning fra delstatene, eller om han vil at departementet og delstatene leverer et felles syn.

Departementet ventes å gå inn for tiltak som rammer Microsoft hardere enn den løsningen som ble fremmet under forliksforhandlingene.

Under samtalen med amerikanske medier, beklaget Gates bruddet i meklingen. Han gjentok at han vil satse hardt på en seier i retten, og at han forventer å vinne. Det gjenspeiler en vurdering av at det er mindre å tape gjennom en langvarig juridisk prosess enn ved å gi konsesjoner utover dem som kom fram under meklingen.

Noen kommentarer i amerikanske medier går ut på at Gates kan se fram til en republikansk seier i høstens presidentvalg. George W. Bush går inn for å begrense håndhevingen av antitrustlovene til å gjelde prissamarbeid, og kan tenkes å gi justisdepartementet en politisk ledelse som ikke ser det som sin oppgave å straffe Microsoft hardt for gamle synder i en bransje der konkurransevilkårene endrer seg svært raskt.
Les også disse artiklene om den siste utviklingen i Microsoft-saken:
Sun-sjef oppfordrer til flere søksmål mot Microsoft
Mekleren ga opp i Microsoft-saken
Microsoft lover å strekke seg langt for et forlik

Du får overskriftene og pekere til alle våre artikler om Microsoft-saken ved å taste "Microsoft i retten" på søkelinjen i digi.no.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.