Microsoft slapp applikasjon i åpen kildekode

Microsoft har sluppet sin første applikasjon, FlexWiki, under åpen kildekodelisens.

Microsoft har sluppet sin første applikasjon, FlexWiki, under åpen kildekodelisens.

Wiki dukket opp i 1995, da Ward Cunningham brukte begrepet om sitt prosjekt for brukerredigerte nettsteder. I sin redegjørelse for Wikis historie, forklarer Cunningham at han har laget et bokstavrim på «quick web» som han mente ikke dekket ideen godt nok. Wiki betyr også rask på hawaiisk. Noen forkorter til Wiki, andre bruker Wikiwiki, mens noen igjen snakker om WikiWikiWeb.

Wiki er altså et nettsted som hvilken som helst bruker kan være med på å redigere og bidra til, etter visse regler, men uten spesielle verktøy. Det brukes for å gjøre det enklere for grupper å samarbeide, utveksle dokumenter og så videre. Samarbeidsnettsteder er en ide mange har syslet med, ikke minst programvaregiganter som Microsoft og IBM (Lotus), men her har realiseringene vært for tett knyttet til henholdsvis Office og Notes.

Wiki, derimot, er betryggende enkelt og fritt.

Wiki har vært i utstrakt bruk internt i Microsoft, der lederen for «Digital Documents Group» (en del av Windows-avdelingen), David Ornstein, har ledet utviklingen av en applikasjon for å lage Wiki-nettsteder, kalt FlexWiki. Denne applikasjonen har vært brukt i flere interne Wiki-prosjekter hos Microsoft, blant annet utviklerstedet «Channel 9». Opphavet til FlexWiki, forklarer Ornstein på prosjektets offisielle hjemmeside, var erkjennelsen av at Wiki kunne bedre Microsofts interne utviklingsprosesser.

Siden seint i 2003 har Ward Cunningham selv arbeidet for Microsoft, i en enhet kalt «Prescriptive Architecture Guidance». Cunningham er systemarkitekt, og veileder bedrifter i hvordan de skal legge opp systemer basert på programvare fra Microsoft.

Tidligere denne uken ble FlexWiki lagt ut på det uavhengige nettstedet SourceForge, under åpen kildekodelisensen Common Public License (CPL).

FlexWiki er ikke første gang Microsoft legger ut åpen kildekode på SourceForge, men det er første gang Microsoft tilbyr en applikasjon, og ikke et utviklerverktøy, på denne måten. I april og mai la Microsoft ut henholdsvis verktøyene Windows Installer XML (WiX) og Windows Template Library (WTL) ut på SourceForge som åpen kildekode.

I utgangspunktet var FlexWiki-koden lagt ut på Microsofts egen tjeneste GotDotNet. Ornstein begrunner overgangen til SourceForge med at erfaringene med de to Microsoft-verktøyene var positive, og med at SourceForge har bred oppslutning blant utviklere og en stor andel Windows-prosjekter.

En annen talsperson for Microsoft sier til amerikansk presse at målet var rett og slett større publisitet for FlexWiki.

Valget av CPL-lisensen begrunnes med at den gir prosjektet et klart opphavsrettsvern, og at det brukes av andre kommersielle aktører som bidrar til åpen kildekode, blant dem IBM.

Tidligere har Microsoft sett på all åpen kildekode som undergraving av opphavsrettsvernet.

Til toppen