Microsoft slår et slag for Bluetooth

Microsoft vil produsere Bluetooth-baserte mus, tastatur og transceivere, men lar den nye skjermklienten Mira gå på trådløst Ethernet.

Microsoft har bestemt seg for å slå et slag for Bluetooth, og har samtidig fastsatt hvor denne trådløse teknologien hører til i forhold til for eksempel trådløst Ethernet etter IEEE 802.11-standardene.

I sin hovedtale til den pågående maskinvareutviklerkonferansen WinHEC i Seattle sa sjefarkitekt Bill Gates at Microsoft vil produsere Bluetooth-baserte mus og tastatur, samt en transceiver som kan formidle Bluetooth-forbindelse til opptil sju samtidige apparater, og som koples til PC-ens USB-utgang. I løpet av mai vil selskapet tilby en utviklerpakke for Bluetooth og Windows, og til høsten kommer en standard oppgradering som klargjør Windows XP for Bluetooth.

Alt dette innebærer at Microsoft betrakter Bluetooth i all hovedsak som er erstatning for kabler, det vil si en formidler av signaler over korte avstander mellom en PC og periferiutstyr, samt apparater som mobiltelefoner og hånd-PC-er. I amerikansk terminologi innebærer dette å gjøre ditt "Personal Area Network" trådløst.

Les også:

Rekkevidden til Bluetooth er begrenset til noen få meter og passer følgelig ikke til Microsofts kommende trådløse Mira, en flat skjerm som du bruker hvor som helst i de hjemlige omgivelser til å styre programmer som kjører på en PC. Mira gir ikke tilstrekkelig frihet med mindre den kan brukes over større avstander og med betydelig større båndbredde enn det Bluetooth tillater. Mira kjøres følgelig på vanlig trådløst lokalnett etter IEEE 802.11b-standarden.

Les også:

I praksis ser Microsoft for seg at PC-en vil utvikle seg til en slags underholdsningsserver for hjemmet, med kontroll over enhver form for avspilling, opptak og redigering av lyd, bilde og video. Den vil være kraftig nok til å håndtere en rekke krevende oppgaver samtidig, og kan ta form av en boks som plasseres der signalene for data, telefon og TV kommer inn i huset.


I stedet for flere mindre PC-er, kan familien utstyre seg med forskjellige Mira, og bruke dem samtidig til diverse oppgaver, fra tv-titting til Internett-streif og vanlig kontorarbeid - forutsatt for eksempel Bluetooth-tastatur og mus til noen Mira-modeller. Også trådløse IP-telefoner og hånd-PC-er kan hente både videre forbindelse og andre tjenester over en trådløs lokalnettkopling til den ene kraftige PC-en, som dermed får mer og mer preg av å være en server.

Familiens forråd av musikk, bilder, video og bøker kan nedfelles i husets server, midlertidig lastes til spillere eller lesere, og kontiinuerlig speiles til katastrofesikker lagring på nettet.

Til toppen