Microsoft slår tilbake mot EU

Microsoft offentliggjør korrespondanse og andre konfidensielle dokumenter i striden med EU.

Microsoft offentliggjør korrespondanse og andre konfidensielle dokumenter i striden med EU.

Det ser ut til å ha skåret seg helt mellom Microsoft og EU-kommisjonen i striden om dokumentasjonen av protokoller og programmeringsgrensesnitt som Microsofts konkurrenter trenger for å få systemene sine til å virke effektivt mot Windows.

Microsoft har levert 12 000 sider med dokumentasjon: EU-kommisjonens oppnevnte ekspert, den britiske professoren Neil Barrett, mener at det å prøve å gjøre praktisk bruk av informasjonen i de tolv tusen sidene er «en absolutt frustrerende, tidsødende og til slutt håpløs oppgave». Microsofts svar på dette var å tilby innsyn i Windows kildekode, noe EU heller ikke så på som tilfredsstillende.

    Les også:

I går valgte Microsoft å legge ut korrespondanse og andre dokumenter rundt denne striden på sitt nettsted: Microsoft’s Response to the European Commission.

Det viktigste dokumentet her er en 78 siders tilbakevisning av EU-kommisjonens «Statement of Objections» som omfatter blant annet Barretts svært kritiske bemerkninger.

Denne tilbakevisningen støttes av to uavhengige vurderinger av Microsofts 12 000 sider med dokumentasjon, laget av to akademikergrupper uavhengig av hverandre, ledet av henholdsvis professor Anthony Finkelstein ved Imperial College Consultants, og professor Manfred Broy ved Technische Universität München.

Finkelstein-rapporten konkluderer med følgende: «WSPP-dokumentasjonen har en fornuftig innretning med tanke på å utgjøre det tekniske grunnlaget for et marked i interoperable produkter for server-operativsystemer, og kan fra et slikt synspunkt betraktes som fullstendig og nøyaktig.» (WSPP står for «Work Group Server Protocol Program» som er det offisielle navnet på prosjektet som EU-kommisjonen har pålagt Microsoft for å gi konkurrentene innsyn i protokollene og grensesnittene.)

Denne rapporten kritiserer også Barrett for ikke å ha satt seg skikkelig inn i dokumentasjonen.

Gruppen til Broy innleder sin konklusjon slik: «Ser man på størrelsen, uensartetheten, den langvarige bakgrunnen og alle sideordnede forhold, er det klart at den tekniske dokumentasjonen som Microsoft stiller til rådighet, svarer til antatt normal praksis i bransjen. Det er videre det beste man med rimelighet kunne forvente av Microsoft gitt oppgavens kompleksitet. Man må forstå at en slik spesifikasjon må forbedres iterativt over tid og gjennom bruk av utviklere.»

Korrespondansen som Microsoft offentliggjør, går dels mellom Microsoft-sjef Steve Ballmer og EUs konkurransekommissær Neelie Kroes, dels mellom Microsofts juridiske direktør Brad Smith og hans motpart Philip Lowe i EU-systemet. Korrespondansen får blant annet fram at Barretts negative vurderinger av WSPP, som er grunnlaget for kommisjonens negative syn, ikke bygger på den reviderte dokumentasjonen som Microsoft leverte i desember. Dette er et vesentlig ankepunkt fra Microsofts side mot kommisjonens behandling av saken.

Til toppen