Microsoft slår tilbake mot NCOS

Oracle har sagt de vil komme med et eget operativsystem for tjenere som skal tilknyttes nc-er (network computers). Microsoft mener dette er overflødig og fordyrende framtidsvare.

Oracle har sagt de vil komme med et eget operativsystem for tjenere som skal tilknyttes nc-er (network computers). Microsoft mener dette er overflødig og fordyrende framtidsvare.

Microsoft argumenterer kraftig mot Oracles påstand om at det er behov for et eget NCOS (Network Computer Operating System) og karakteriserer selskapets siste kunngjøring som en "gjentakelse av tidligere erklæringer om produkter som vil være tilgjengelige en gang i framtiden". Microsoft peker på at alle produktene Oracle sier de vil utvikle for nc-er, allerede er utviklet for pc-er, og at det er lagt ned store ressurser i å sikre kompatibilitet mellom programmeringsgrensesnitt, verktøy, applikasjoner og infrastruktur.

– NC Server (en annen betegnelse på NCOS) er et spesielt merkelig produkt, hevder Microsoft. – Oracle har sagt at det i dag er tilgjengelig på Sun Solaris og vil bli tilgjengelig på Digital UNIX, HP/UX, IBM AIX og Windows NT. Det betyr at NC Server ikke er et ordentlig operativsystem, men et tilleggsprodukt eller et stykke mellomvare som vil medføre ekstra kompleksitet og tilleggskostnader. Hvis en kunde allerede har en mer omfattende løsning, for eksempel Windows NT, hvorfor skulle man da trenge NC Server, spør Microsoft.

Microsoft gjør narr av Oracles nye "lavkostnadsprofil" ved å vise til velkjente og veldokumenterte sammenlikninger mellom Oracle-løsninger og Microsofts egne, blant annet en IDC-undersøkelse som viser at å kjøre Oracle på Unix koster 44 prosent mer per bruker enn å kjøre SQL Server på Windows NT. Oracles lisensavtaler er generelt sett langt dyrere enn Microsofts.

Den eneste virkelige forskjellen mellom en pc og en nc, ifølge Microsoft, ligger i adgang til lokal lagring Nc-er vist av Oracle har kraftige prosessorer, opptil 64 MB minne, parallell- serie- og skriverutganger, nettkort osv. All den tid diskløse pc-er er tilgjengelige, hva er da vitsen med å lage en ny og inkompatibel løsning, spør Microsoft.

Microsofts hovedargument er at kunden må selv få velge om man vil ha en klient/tjener-løsning, eller følge med på det nye paradigmeskiftet og gå over til det Microsoft kaller tjenerbasert databehandling. Siden Microsoft-plattformene allerede sikrer dette valget, og dessuten også åpner for mobil databehandling, noe nc-plattformen ennå ikke tillater, mener selskapet at konklusjonen gir seg selv.

Og denne kraftsalven maner unektelig til ettertanke:

– Oracle har ingen erfaring med å selge programvare i masseomfang. Det er svært krevende å skape en gjennomført, pålitelig, kompatibel og omfattende løsning for kunder. Oracles kunder vil få regningen mens Oracle lærer seg hvordan de skal tilby den rette løsningen og service-nivå.

Til toppen