Microsoft slipper ny Navision i Norge

I dag slipper Microsoft endelig Navision 4.0, en stor oppgradering av det mye brukte økonomisystemet.

I dag slipper Microsoft endelig Navision 4.0, en stor oppgradering av det mye brukte økonomisystemet.

På et kundemøte i Oslo i dag avduker Microsoft den første store oppgraderingen av forretningsystemet Navision siden Microsoft kjøpte systemet.

- Vi lanserer og starter salget av Navision 4.0 i dag, forteller Gustav Line, Microsofts norske ERP-sjef til digi.no.

Navision er et av de mer brukte ERP-systemene i Norge, blant annet fordi systemet er laget i tilpassede versjoner for en rekke bransjer.

Microsoft hadde ikke egne ERP/økonomisystemer og lappet igjen dette hullet med flere oppkjøp. Med oppkjøpet av danske Navision i 2002 skaffet Microsoft med et jafs en stor markedsandel for forretningssystemer i Europa.

Det norske Navision-kontoret heter nå Microsoft Business Solutions (MBS) og nå lanseres den første store oppgraderingen siden oppkjøpet.

Microsoft Navision er tilpasset små og mellomstore bedrifter og har over 45000 kunder i mer enn 130 land. Microsoft Navision er oversatt til 39 språk og lokalt tilpasset til 41 land.

4.0-versjonen inneholder en lang rekke nyheter. De største nyhetene ligger kanskje i at Microsoft har fått "Microsoft-ifisert" pakke ved en sterk integrasjon mot Office.

Også det generelle grensesnittet (bildet over) er endret sterkt i Microsoft-retning. Microsoft Navision benytter nå brukergrensesnittet kjent fra Microsoft Office Outlook 2003, noe Microsoft gjør at nye brukere raskere vil finne frem.

Den nye versjonen av Navision gir nye muligheter for å analysere bedriftens data, både gjennom utstrakt bruk av Microsoft Excel og i et eget analyseverktøy, Navision Business Analytics. De siste verktøyene benytter analysemulighetene i Microsoft SQL Server. De nye mulighetene gir også langt bedre grafiske fremstillinger enn tidligere.

- Med lanseringen av Microsoft Navision 4.0 vil forretningsanalyse bli betraktelig billigere og enklere for små- og mellomstore bedrifter. Analyseverktøy som før kun var tilgjengelig for store bedrifter og konsern er nå tilgjengelig til små og mellomstore bedrifter til en brøkdel av prisen, sier Line til digi.no.

Business Analytics innholder predefinerte funksjoner for de vanligste rapporteringsbehov. I tillegg kan bedriften selv definere og endre rapporter rettet spesielt mot deres behov. Blant de predefinerte rapportene ligger finans, salg, CRM og prosjekter. Små- og mellomstore bedrifter vil raskere kunne ta trygge forretningsbeslutninger.

I tillegg er det gjort en rekke større og mindre forbedringer. For eksempel har samlingen fått muligheter for produksjonsplanlegging og man kan bruke Gantt-diagrammer for planlegging.

Til toppen