Microsoft sniklanserer nytt skjemaverktøy

Et år etter at Microsoft overtok skjemaverktøyet Visio, kommer den første store oppgraderingen, versjon 2002. Beta er klar nå for de som ikke kan vente til mai.

Et år etter at Microsoft overtok skjemaverktøyet Visio, kommer den første store oppgraderingen, versjon 2002. Beta er klar nå for de som ikke kan vente til mai.

Visio er et produkt som lar deg tegne alle slags skjemaer. Det leveres ferdige maler med symboler til en rekke fagområder. Bruken er kjent for å være svært enkel, og det er en rekke automatiske funksjoner som gjør det lett å sørge for at skjemaer blir oversiktlige og pene å se på, selv når de blir svært kompliserte.

Visio er blitt populær blant IT-driftsfolk, som bruker verktøyet til å få generert automatiske tegninger av datanettverk, med detaljerte opplysninger om alle noder (tilknytningspunkter).

I versjon 2002 er det framfor alt lagt vekt på å bedre skjermvisningen - mykere linjer og finere farger - og klipp- og lim-egenskapene mot Office-applikasjonene til Microsoft. Mangler ved det siste har vært en kjent kilde til irritasjon og problemer i mange år. De som ikke ønsker å bruke Visios proprietære lagringsformat, har nå et alternativ i form av XML. Denne egenskapen åpner også Visio-skjemaer for å manipuleres gjennom andre applikasjoner.

Microsoft har også lagt vekt på å lokalisere Visio til 13 språk, mot tidligere fem.

Visio 2002 vil tilbys i to versjoner, Standard og Professional. For å bruke Visio til automatisk å generere skjemaer over datanettverk, kreves Professional utvidet med noe som heter "Microsoft Visio Enterprise Tools". Denne modulen håndterer katalogtjenester som Active Directory, Novell NDS og LDAP. Med Professional-lisens får man også tilgang til Visio Network Center med 25.000 ferdige symboler.

Til toppen