Microsoft søker forlik

Ifølge Wall Street Journal skal det nå være avgjort at Microsoft søker et forlik med USAs myndigheter i monopolsaken.

Ifølge Wall Street Journal skal det nå være avgjort at Microsoft søker et forlik med USAs myndigheter i monopolsaken.

Det har lenge vært spekulert i om Microsoft ville dra det mange mener er den naturlige konklusjonen etter en forholdsvis problempreget presentasjon av sin sak for retten hittil, og legge om taktikken ved å søke et forlik.

Wall Street Journal skriver i dag at Microsofts advokater har konferert med Bill Gates og andre av konsernets toppledere, og kommet fram til at det bør innledes forhandlinger med tanke på et forlik.

Avisa siterer kilder hos begge parter, men understreker at begge også fortsetter å forberede seg på at rettsforhandlingene gjenopptas 12. april etter planen. Dommeren i saken, Thomas Penfield Jackson, oppfordret til forliksforhandlinger før retten tok pause tidligere denne måneden.

Blant Microsofts motiver for å søke et forlik, nevnes først og fremst ønsket om å slippe flere år i retten, med uunngåelige anker og motanker. Formuleringene fra Microsoft-hold på hva et forlik kan tenkes å inneholde, er vage, av typen "Det er måter vi kan tilpasse vår forretningspraksis for å møte deres krav."

Konkrete forslag skal vise til bedre betingelser i kontrakter med henholdsvis Internett-tilbydere og PC-leverandører, mens Microsoft framstår fortsatt som ubøyelig når det gjelder bunting av nye teknologier i operativsystemet Windows.

Fra myndighetene har avisa bare fått bekreftet at man er villig til å forhandle om et forlik. Det foreligger ingen ytterligere kommentarer, for eksempel om sjansene til å lykkes.

Til toppen