Microsoft søker kopling til CORBA

På sin store utviklerkonferanse TechEd 98 i New Orleans, kunngjorde Microsoft tre tredjeparts initiativ for å sikre interoperabilitet mellom egne COM-objekter og andres CORBA-objekter.

På sin store utviklerkonferanse TechEd 98 i New Orleans, kunngjorde Microsoft tre tredjeparts initiativ for å sikre interoperabilitet mellom egne COM-objekter og andres CORBA-objekter.

Initiativene skal skyldes press fra kunder, selv om forholdsvis få av de 9000 utviklerne på konferansen svarte ved håndsopprekning at de bruker CORBA - noe Microsofts nestleder Steve Ballmer sa seg svært glad for.

Initiativene stammer fra tre ulike avtaler mellom Microsoft og henholdsvis Visual Edge Software, Iona Technologies og Digital Equipment.

Det kanadiske selskapet Visual Edge kommer til å tilby en UNIX-basert bro mellom COM og CORBA, kalt COM-CORBA ObjectBridge. Broen oversetter objektkall til COM for samband med NT-baserte systemer. Det amerikanske selskapet BEA Systems kommer til å innlemme denne broen i en CORBA-basert applikasjonstjener, foreløpig kjent som "Iceberg", for samband mot COM på klienter.

Det irske selskapet Iona Technologies er kjent for sin CORBA-baserte Orbix Object Transaction Monitor (også kjent som Orbix OTM). Denne skal integreres mot Microsoft Transaction Server, slik at objekt-transaksjoner kan initieres begge veier, fra NT mot Unix eller omvendt. Løsningen bygger på en foreslått standard, TIP (transaction Internet protocol) som er til behandling of IETF (Internet Engineering Task Force). En utvikler skal kunne bygge en komponent i et COM-verktøy som Visual Basic, PowerBuilder eller Delphi, og registrere komponenten hos OTM-broen. Tilordningen i CORBA håndteres da automatisk. Teknologien krever Windows NT 5.0.

Løsningen fra Digital bygger også på TIP. Den går ut på interoperabilitet mellom selskapets transaksjonsmellomvare ACMS og Microsoft Transaction Server. ACMS-teknologien finnes på Open VMS, Digital UNIX og Windows NT.

Til toppen