Microsoft søker patent for modulært OS

Microsoft har søkt patent for noe de før sa er umulig: Et modulært operativsystem.

Microsoft søker patent for modulært OS

Microsoft har søkt patent for noe de før sa er umulig: Et modulært operativsystem.

Nettstedet Groklaw forteller at Microsoft har søkt om dette patentet: System and method for delivery of a modular operating system, altså «system og metode for å levere et modulært operativsystem».

Av søknaden går det fram at operativsystemet tenkes bygget som tilleggsmoduler rundt en kjernemodul, kalt «kjernefunksjonsmodul eller grunnkjerne» («core function module or basic kernel»). Tilleggsmodulene skal tillate tilpasninger av operativsystemet, etter behov: «Tilleggsmoduler kan tilby støtte eller utvidede egenskaper til datamaskinen, inkludert maskinvare, applikasjoner, periferiutstyr og support.»

Microsoft tenker seg at en digital signatur kan brukes til å bekrefte integriteten til en tilleggsmodul før man installerer den. De tenker seg også en sertifiseringsordning for å sjekke om man har tillatelse til å installere en tilleggsmodul. En tjenestetilbyder vil da kunne hindre «ulovlige eller uønskede» endringer til en gitt datamaskin.

Det heter videre at opphavsrettsstyring – «DRM» eller «digital rights management» – vil kunne brukes for å håndheve lisensbetingelser knyttet til tilleggsmodulene.

Noe av bakgrunnen for patentsøknaden er en ordning i Vista som digi.no beskrev i mars i fjor: Windows Anytime Upgrade. Denne ordningen skal gjøre det mulig for den som kjøper en rimelig variant av Vista, for eksempel Home Basic, å oppgradere online til de dyrere og mer funksjonsrike variantene Home Premium eller Ultimate.

    Les også:

Det er lett å se hvordan Anytime Upgrade passer inn i systemet beskrevet i patentsøknaden: Home Basic er kjernemodulen med et minimum av tilleggsmoduler. Home Premium og Ultimate tilbyr mer funksjonalitet fordi de har flere tilleggsmoduler. Tjenestetilbyderen som skal kunne hindre ulovlige oppgraderinger og bruke DRM til å håndheve lisensbetingelser, er Microsoft selv.

Å opphøye «modulært operativsystem» til et prinsipp er et langt skritt å ta for Microsoft.

Under monopolsakene i USA og EU, da det var snakk om å løsrive nettleser og mediaspiller fra Windows, het det at disse egenskapene ikke var applikasjoner, men integrerte deler av operativsystemet som ikke kunne rives ut uten å gjøre ubotelig og uforutsigbar skade.

Det er ikke gitt at søknaden vil innvilges.

Patentkontoret vil måtte ta stilling til hvorvidt det Microsoft beskriver i sin søknad virkelig er noe nytt, eller om det dreier seg om metoder i praktisk bruk i dag. Linux og Unix har i mange år blitt distribuert gjennom noe som kan beskrives nettopp som et system med kjernemodul og tilleggsmoduler, og med systemer for pakkestyring, selv om disse ikke går så langt som Microsofts tenkte DRM-inspirert lisenskontroll.

Sun har lenge utviklet sitt operativsystem, Solaris, etter modulmodellen. Solaris-sjef Tom Goguen sa til digi.no før jul at man så for seg hvordan «trenden med å dele operativsystemet i komponenter» vil gjøre det enklere for brukere å skille mellom ressursene de trenger og det de ikke har behov for, og at de vil tilby verktøy for dette.

Perspektivene til Sun og Microsoft her er ganske forskjellige: Microsoft legger opp et løp der de kontrollerer tilgangen til tilleggsmoduler, mens Sun er opptatt av hvordan brukeren kan innstille operativsystemet slik at det passer best til oppgaven. Microsoft tar seg, som kjent, betalt for Windows, mens Sun ikke tar seg betalt for Solaris.

Til toppen