Microsoft stevnet i 11 delstater

Påtalemyndighetene i 11 delstater i USA har bestemt seg for å innkalle Microsoft til rettslige avhør i forbindelse med mistanke om brudd på antitrustlovgivning.

Påtalemyndighetene i 11 delstater i USA har bestemt seg for å innkalle Microsoft til rettslige avhør i forbindelse med mistanke om brudd på antitrustlovgivning.

Ifølge ulike amerikanske fagtidsskrifter er delstatenes etterforskning spesifikt rettet mot den varslede integreringen av Windows 98 og Internet Explorer.

Delstatene er California, Connecticut, Florida, Illinois, Iowa, Massachusetts, Minnesota, New York, South Carolina, Texas og Wisconsin. De skal ha bedt om å få oversendt nær sagt alle dokumentene som justisdepartementet i Washington har fått tilgang til gjennom sitt søksmål mot Microsoft.

Stevningen sikrer Microsoft at dokumentene ikke gjøres offentlig tilgjengelige. Det presiseres at ingen av delstatene har anlagt sak. Microsoft betrakter stevningen som rutinemessig, mens myndighetene i Connecticut sier ifølge news.com at den bør oppfattes som et tiltak mot en ikke samarbeidsvillig part.

I en erklæring fra statsadvokat Dennis Vacco i delstaten New York heter det at etterforskningen tar sikte på å fastslå hvorvidt Microsoft gjør utilbørlig bruk av sin dominerende markedsposisjon innen operativsystemer for å tvinge forbrukere til å velde selskapets nettleser. Delstatsmyndighetene koordinerer sin etterforskning.

Til toppen