Microsoft stjeler markedsandeler

Ferske Gartner-tall viser at Microsoft vokser raskt på forretningssystemer mens konkurrentene står stille.

Ferske Gartner-tall viser at Microsoft vokser raskt på forretningssystemer mens konkurrentene står stille.

Det er stor forskjell på de ulike leverandørene av forretningssystemer (økonomisystem, salgsstøtte, lønn/personal, lager og annet). For mange av leverandører selger tunge systemer der det følger med mye konsulenttjenester. I tillegg tjener mange av selskapene mye på vedlikeholdsavgifter på systemer de tidligere har solgt.

Omsetning og resultat gir derfor et bilde, men salget av nye lisener er også interessant, for det sier noe om fremtidsutsiktene. En fersk analyse fra Gartner viser store forskjeller mellom de ledende leverandørene av forretningsapplikasjoner.

Gartner påpeker at det fallet mange opplever viser at markedet ikke har tatt av, selv om det har snudd. Men det gjelder ikke for Microsoft.

    Les også:

Hardere tider endrer også markedsbildet. Blant annet under press fra Microsoft faller omsetning for mange aktører, selv med en vekst i antall kunder. SAP klaget nylig over prispress i markedet.

Slik går det for de store leverandørene:

Oracle: Selskapet solgte lisenser for 107 millioner dollar i tredje kvartal, et fall på tre prosent fra samme kvartal i fjor. Selskapet omsatte totalt for 1,9 milliarder dollar, blant annet på databaser.

SAP: Selskapets lisenssalg falt bare 0,5 prosent fra tredje kvartal i fjor og endte på 433 millioner dollar. Men i et ni-måneders perspektiv har selskapets omsetning fra nysalg falt ni prosent og selskapets totalomsetning er ned 6,4 prosent til 4,8 milliarder euro.

PeopleSoft/J.D. Edwards: Nysalget falt med 18 prosent til 160 millioner dollar på et år. I tredje kvartal omsatte selskapet for 988 millioner dollar.

Siebel: Lisenssalget falt med 13 prosent til 110 millioner dollar i tredje kvartal. Det samme gjorde totalomsetning som endte på 321 millioner dollar.

Tallene viser at Microsoft er den store vinneren. Selskapet er fremdeles ikke så store i dette markedet, men vokser raskt: Microsofts lisensinntekter fra divisjonen Business Solutions, der blant annet produktene fra danske Navision ligger, løftet seg med 26 prosent til 66 millioner dollar fra tredje kvartal i fjor. Årets tre første kvartaler til sammen har gitt et løft på 61 prosent over de tre første kvartalene i 2002.

De siste tallene er litt urettferdig, for i de første to kvartalene i 2002 eide ikke Microsoft Navision.

Til toppen