Microsoft stopper tyvkopiering

Micronet, en PC leverandør på Lysaker, må punge ut med 375.000 kroner til Microsoft Norge for å ha solgt PCer med Microsoft-programvare uten å betale lisens. I fem år må Micronet stå i gapestokken og risikere å måtte betale ytterligere 350.000 kroner hvis de forgriper seg igjen.

Micronet, en PC leverandør på Lysaker, må punge ut med 375.000 kroner til Microsoft Norge for å ha solgt PCer med Microsoft-programvare uten å betale lisens. I fem år må Micronet stå i gapestokken og risikere å måtte betale ytterligere 350.000 kroner hvis de forgriper seg igjen.

Micronet, et PC-selskap på Lysaker har blitt tatt med buksene nede. Etter å ha solgt et stort antall PCer med Microsoft-programvare uten å betale lisens, fikk Micronet en alvorlig smekk på fingrene. Asker og Bærum herredsrett ga i september Microsoft medhold i kravet om en midlertidig forføyning mot Micronet. Dermed kunne Microsoft ha stoppet alt salg av Microsoft-produkter fra Micronet - noe som ville fått store konsekvenser for PC-leverandøren.

Veien ble derfor ikke lang, selv om den nok ble tung, for Micronets administrerende direktør, Dag Fostad, til Microsofts kontorer for å komme til enighet. Prisen for kortsiktig griskhet ble 375.000 kroner i cash til Microsoft. I tillegg har selskapet et damoklessverd hengende over seg i form av ytterligere 375.000 kroner som selskapet må betale hvis de forbryter seg mot Microsofts rettigheter i neste femårsperiode.

Forliket er et gjennombrudd i kampen mot tyvkopiering av programvare. Forføyningen fra Asker og Bærums Herredsrett viser at det norske rettsapparatet følger i amerikanernes fotspor. I USA er midlertidige forføyninger daglig kost i juridiske tvister mellom selskaper.

Microsoft i USA er kjent for å bruke tøffe metoder mot bedrifter som Microsoft mistenker for ikke å følge spillereglene. I enkelte tilfeller har Microsoft sågar fått retten til å fryse alle midlene i selskap som har forbrutt seg, noe som kan få svært alvorlige konsekvenser for det rammede selskap. I Norge vil vi nok ikke se slike drastiske metoder, men det er klart at programvareselskapene har fått tyngre skyts i den nesten håpløse kampen mot tyvkopiering. Selv om det er upraktisk å ta sluttbrukere for tyvkopiering, kan de nå gå etter useriøse forhandlere som tyvkopierer i stor stil.

Til toppen