Microsoft støtter ny webfont-standard

Mozillas WOFF-format har fått bidrag fra uventet hold.

W3Cs nye WOFF-standard definerer et format for pakking av fonter. Det er spesielt beregnet for websider.
W3Cs nye WOFF-standard definerer et format for pakking av fonter. Det er spesielt beregnet for websider.

Mozillas WOFF-format har fått bidrag fra uventet hold.

Mozilla presenterte i fjor høst et nytt fontformat for bruk på websider. Dette kalles Web Open Font Format (WOFF) og støttes allerede av Firefox 3.6. Formatet har blitt utarbeidet i samarbeid med fontdesign-selskapene Type Supply og LetError.

Formatet ble tidligere denne måneden forelagt W3C med forslag om at det opprettes en egen arbeidsgruppe som skal ha som oppdrag å utarbeide en W3C Recommendation.

I forslaget går det fram at Mozilla ikke er den eneste nettleserleverandøren som har bidratt til den nåværende spesifikasjonen. Også Microsoft og Opera Software har bidratt. Alle de fem selskapene tilbyr nå sine bidrag royaltyfritt og i henhold til W3Cs dokumentlisenser.

Microsoft er ikke kjent for å være tidlig ute med å støtte nye, åpne standarder, så nyheten om at selskapet nå sponser WOFF, er en smule oppsiktsvekkende. Det er likevel ikke kommet noe informasjon om hvorvidt selskapet vil støtte formatet i Internet Explorer 9. Det er ukjent hvordan Google og Apple stiller seg til WOFF.

De fleste moderne nettlesere har mulighet for å laste ned webfonter ved hjelp av CSS-deklarasjonen @font-face, og denne vil også bli benyttet i forbindelse med WOFF.

Det er ikke ventet at WOFF vil erstatte verken TrueType, OpenType, Open Font Format eller SVG-fonter. I stedet skal det være en alternativ løsning for tilfeller hvor de øvrige formatene ikke yter godt nok, eller hvor lisenshensyn gjør de øvrige formatene mindre egnet.

Alle fontfiler basert på TrueType, OpenType eller Open Font Format skal kunne konverteres tapsfritt til WOFF-filer. Disse filene skal være små, dels på grunn av komprimering, men også på grunn av muligheten til å la webutviklere tilby bare det nødvendige delsettet av tegn som behøves av en webside, i stedet for hele fonten. Størrelsen har betydning, siden fonten vil lastes ned av nettleseren, sammen med resten av websiden.

WOFF-formatet kan dessuten ikke installeres på brukerens maskin, og skal kun være egnet for bruk på websider. De kan dessuten inneholde metadata som kan inneholde blant annet lisensinformasjon fra fontdesignerne. Til sammen gjør dette det mulig for nettsteder å kjøpe og benytte fonter på websider, uten at de samtidig gjøres tilgjengelig for andre å kopiere.

    Les også:

Til toppen