Microsoft strammer inn Windows-reglene

En liten endring i Microsofts regler for såkalte OEM-lisenser rammer mange brukere.

Microsoft strammer inn Windows-reglene

En liten endring i Microsofts regler for såkalte OEM-lisenser rammer mange brukere.

Microsoft har nylig og uten varsel endret reglene for Windows OEM-lisenser. Selv Microsoft Norge var ikke i utgangspunktet kjent med endringen og brukte flere dager på å besvare spørsmålene om saken fra digi.no.

Endringen ble først kjent på bloggen Avrian's Place i forrige uke. Den påvirker de mest ivrige IT-brukerne, de som gjerne selv bytter hovedkort på sine maskiner. Og dem er det mange av. Nettbutikken Komplett.no forteller til digi.no at de alene solgte 122 000 hovedkort i fjor.

Hittil har definisjonene av hva som er en ny maskin vært uklar. Mange har kanskje forholdt seg til selve boksen når de definerer maskinen og lisens. Nå fjerner Microsoft tvilen og gjør det dyrere for folk som skal bytte hovedkortet å være lovlige.

OEM er en forkortelse for Original Equipment Manufacturer, og brukes for å betegne et produkt som leveres sammen med et annet under et annet navn.

Dersom man kjøper en PC vil det normalt følge med et operativsystem. Dersom dette er Windows, har leverandøren betalt Microsoft for å en OEM-lisens av Windows.

Fra før av har Microsoft knyttet OEM-lisenser til den maskinen den kom sammen med. Det innebærer at lisensen ikke kan brukes på andre maskiner, selv om man tar vare på lisensbeviset.

Tidligere har ikke Microsoft spesifisert hva som utløser krav om en ny lisens hvis man oppgraderer maskinen. For kort tid siden sendte selskapet ut en lisensoppdatering til sine leverandører der det gjøres rede for en innstramming.

Ifølge denne innstrammingen utløser bytte av hovedkortet krav om ny lisens for maskinen.

I regelen heter det:
An upgrade of the motherboard is considered to result in a new personal computer to which Microsoft® OEM operating system software cannot be transferred from another computer. If the motherboard is upgraded or replaced for reasons other than a defect, then a new computer has been created and the license of new operating system software is required.

Til toppen