Microsoft svartlistet sine fiender

I rettssaken der det lille selskapet Bristol Technologies saksøker Microsoft for å få tilbake tilgangen til kildekoden til NT, er det lagt fram en Microsoft-intern svartliste over utviklere som skal straffes fordi de lefler med andre plattformer.

I rettssaken der det lille selskapet Bristol Technologies saksøker Microsoft for å få tilbake tilgangen til kildekoden til NT, er det lagt fram en Microsoft-intern svartliste over utviklere som skal straffes fordi de lefler med andre plattformer.

Listen var opprinnelig laget for Bristols konkurrent Mainsoft, som underkastet seg Microsofts krav og fikk tilgang til NT-kildekoden på Microsofts premisser. Den er kjent gjennom Microsoft-intern e-post avdekket i forbindelse med forarbeidet til Bristol-saken.

E-posten avslører at Microsoft oppfatter som "fiendtlige" ikke bare selskaper som er fiendtlig innstilt til Microsoft. Kategorien rammer også de som arbeider med teknologi som Microsoft ikke ønsker skal spre seg.

Listen inneholder også en oversikt over "vennlige" og "nøytrale" aktører.

Blant fiendene på listen er Wind River Systems. Dette selskapet er opphavet til VxWorks, et ledende operativsystem for integrerte enheter, en nisje Microsoft prøver å erobre. Blant samarbeidspartnerne til Wind River finner vi norske Birdstep Technology. Wind River var det første selskapet til å inngå en avtale med Birdstep om datalagringsteknologien Icebreaker.

E-posten viser at poenget med listene var å gi rabatter til utviklere som satset helhjertet på Windows, og straffe dem som skrev for konkurrerende plattformer.

En talsmann for Microsoft har avvist det hele. Listen og e-postens eksistens bestrides ikke. Det forklares i stedet at listen ikke gjenspeiler Microsofts faktiske politikk, at den var skrevet av en nyansatt og at den ikke ble tatt i bruk.

Til toppen