Microsoft-system til Dow Jones

Dow Jones vil innføre et nytt informasjons- og transaksjonssystem basert på Internet Information Server og Windows NT SQL server. Utviklingskostnadene er beregnet til 650 millioner USD.

Dow Jones vil innføre et nytt informasjons- og transaksjonssystem basert på Internet Information Server og Windows NT SQL server. Utviklingskostnadene er beregnet til 650 millioner USD.

Det verdensomspennende informasjonsbyrået Dow Jones har intensjoner om å utvikle et nytt system for distribusjon av sine tjenester. Det nye systemet, som er et samarbeid med Microsoft, vil baseres på internett-teknologi og vil benytte det grafiske brukergrensesnittet i Windows NT. Kjernen i systemet vil være Windows NT SQL server og MS Internet Information Server, og det vil omfatte alt fra informasjonsdatabaser til analyseverktøy.

Omleggingen, som vil starte i løpet av året, vil få store konsekvenser for Dow Jones' finansielle tjenester, også i Norge. Totalt regner selskapet med å bruke 650 millioner dollar på prosjektet som vil bli utviklet sentralt, og distribuert til de respektive regionale enheter. Ifølge Microsoft Norge er det likevel sannsynlig at nasjonale enheter av Microsoft vil delta i implementeringen på lokalt nivå.

Til toppen