Microsoft-tall gjenspeiler solid IT-vekst

Microsoft økte med 17 prosent. Overskuddet er stort trass avskrivninger på tre milliarder dollar.

Microsoft økte med 17 prosent. Overskuddet er stort trass avskrivninger på tre milliarder dollar.

Tallene for Microsofts marskvartal, det tredje i selskapets regnskapsår, viser at omsetningen økte med 17 prosent til 9,18 milliarder dollar i forhold til samme kvartal i fjor. Med ekstraordinære poster på tre milliarder dollar – 1,89 milliarder dollar for forliket med Sun, 592 millioner dollar for boten fra EU og 501 millioner dollar for aksjebaserte kompensasjonsavtaler – falt overskuddet 39 prosent til 1,32 milliarder dollar, tilsvarende 12 cents per aksje, mot 20 cents per aksje i samme kvartal i fjor. Uten de ekstraordinære postene ville overskuddet tilsvart 34 cents per aksje, godt over analytikernes forventning på 29 cents.

Omsetningen fordeler seg slik:

  • Windows for PC-er og andre klientsystemer økte med 16 prosent til 2,9 milliarder dollar

  • Office-pakkene økte med 18 prosent til 2,74 millioner dollar

  • Windows for servere og annen serverprogramvare økte med 19 prosent til 2,18 milliarder dollar

  • MSN økte med 16 prosent til 591 millioner dollar. Annonseomsetningen økte med 43 prosent og bidro til at tjenesten gikk med et overskudd på 107 millioner dollar mot et tap på 139 millioner dollar i samme periode i fjor.

  • Xbox og annen underholdning økte med 17 prosent til 530 millioner dollar

  • Mobilt og integrert utstyr økte med 33 prosent til 61 millioner dollar

Finansdirektør John Connors mener omsetningsøkningen gjenspeiler at bedrifter øker sine IT-investeringer i større grad enn man har trodd hittil. Han tror framgangen vil fortsette i inneværende kvartal.

Microsoft framhever at Office 2003 har vært i salg i fem måneder, og at omsetningen er dobbelt så stor som den Office XP opplevde etter å ha vært i salg like lenge. Omsetningen av nye Windows Server 2003-lisenser økte med 31 prosent og gjør det også langt bedre enn tidligere oppgraderinger.

Analytikerne peker spesielt på framgangen innen serverprogramvare, og konkluderer med at Linux ikke utgjør noen særlig trussel mot Windows i denne nisjen.

Microsoft fortsetter å ansette flere folk, men er likevel opptatt av å effektivisere driften. Det er skjedd blant annet gjennom å bruke IT mer intensivt innen opplæring, og til å skjære ned på reisevirksomhet i forbindelse med møter.

For året fram til 30. juni antar Microsoft at omsetningen vil havne mellom 36,4 milliarder dollar og 36,5 milliarder dollar, altså 13 til 14 prosent over foregående år. Det innebærer en fjerde kvartals omsetning rundt 9 milliarder dollar, der overskuddet ventes å ligge rundt 23 cents per aksje.

For året fra 1. juli 2004 til 30. juni 2005 venter Microsoft en betydelig lavere vekst, med en omsetning i intervallet 37,8 milliarder dollar til 38,2 milliarder, altså en økning på mellom 4 og 5 prosent. Dette skal gi et driftsoverskudd mellom 15,9 milliarder dollar og 16,3 milliarder, tilsvarende 1,16 til 1,18 dollar per aksje.

Til toppen