Microsoft taper bare litt på mobiler

Men større utfordringer truer.

Microsoft taper bare litt på mobiler
Det er de billigere variantene av Lumia som Microsoft har størst suksess med. Denne Lumia 540-utgaven kommer først i salg i mai. Bilde: Microsoft

Microsoft levert 8,6 millioner Lumia-telefoner i årets første kvartal. Aldri tidligere har det blitt levert flere Lumia-enheter i det inneværende årets første kvartal.

Dette ble kjent da selskapet tidligere denne måneden la fram selskapets nyeste kvartalstall. Men nå har selskapet offentliggjort et dokument som forteller mer om tallene bak denne virksomheten. Amerikanske Computerworld er blant de første som omtalte dette.

Kvartalstallene: Bedre enn forventet fra Microsoft 

Små tap

I dokumentet opplyses det at Microsoft i tillegg til Lumia-mobilene, solgte 24,7 millioner tradisjonelle mobiler. Totalt omsatte selskapet mobil-maskinvare for 1,4 milliarder dollar. Men bruttofortjenesten var på minus 4 millioner dollar. Det er ikke oppgitt hvilke av produktene som bidro mest til å trekke fortjenesten ned.

Tallet på 4 millioner dollar er i denne sammenheng ikke så stort, og helt sikkert ikke umulig å få i pluss dersom selskapet lykkes med investeringene som gjøres nå.

Men tallet inkluderer kun produksjonskostnadene, ikke kostnader knyttet til slik som markedsføring, forskning og utvikling.

På den annen side omfatter de heller ikke de indirekte inntektene Microsoft har av mobilsalget, for eksempel salg av apper.

Trekker seg: – Ingen tjente penger på Windows Phone 

Pesimisme på kort sikt

Men Microsoft selv framstår ikke veldig optimistisk for den kommende utviklingen. Ifølge Computerworld advarer Microsoft om at deler verdien på mobilavdelingen kanskje vil måtte avskrives.

Selskapet oppgir at telefon-virksomheten ikke nådde kvartalsmålene for verken enhetssalg eller omsetning, og at miksen av enhetene som ble solgt hadde lavere marginer enn det som var planlagt.

På bakgrunn av dette mener Microsoft at det er økt fare for at verdien til Phone Hardware-enheten vil svekkes. Dette kan skyldes faktorer som nedgang i den forventede omsetningen, redusert vekst i enhetssalget eller en økning i den risikojusterte diskonteringssatsen som brukes for å estimere den riktige verdien av Phone Hardware-enheten, opplyser Microsoft.

Avskrivningene ventes å skje i mai. Hvor stor de vil bli, er foreløpig ukjent, men Computerworld antyder at det kan dreie seg om milliarder av dollar.

Microsoft har nødvendigvis stor tro på Windows 10 for smartmobiler, men den eventuelle effekten av denne lanseringen kommer tidligst til å bidra positivt i kvartalet som avsluttes av oktober.

Bakgrunn: Nokia avsluttet med slapt mobilsalg