Microsoft taper stadig mer på Xbox

Å bli en vinner i spillmaskinmarkedet er ikke lett. Det får Microsoft stadig erfare.

Å bli en vinner i spillmaskinmarkedet er ikke lett. Det får Microsoft stadig erfare.

At Microsoft selger Xbox med tap, er ikke noe nytt. Heller ikke at selskapets underholdningsdivisjon går med underskudd, kan kalles en nyhet. Men at tapene er doblet på et år samtidig som omsetningen er halvert - dét er oppsiktsvekkende.

Tredje kvartal i Microsofts regnskapsår endte den 31. mars. I dette kvartalet tapte underholdningsdivisjonen til selskapet 190 millioner dollar. Det tilsvarende tallet for samme kvartal i fjor var 97 millioner dollar. Omsetningen i de samme kvartalene fra 943 millioner dollar i fjor til 493 millioner dollar i år.

    Les også:

Ifølge Microsoft er årsaken til nedgangen i omsetning todelt. Først og fremst skyldes nedgangen mindre salg av Xbox-systemer og spill i alle geografiske regioner - sammenlignet med fjoråret. Men omtrent en tredjedel skyldes ifølge Microsoft lavere utsalgspriser på produktene.

Selv om det nå selges flere Xbox-enheter enn Nintendo GameCube-maskiner, tjener Nintendo gode penger. Prisen på GameCube skal ikke være subsidiert av selskapet, slik at selskapet har inntekt både fra selve maskinen og fra spillene.

Microsoft er helt avhengig av et godt spillsalg til Xbox for å tjene inn det selskapet subsidierer prisen på Xbox med. Men flere spillselskapet melder om nedgang i salget for Xbox, til tross for at antallet titler stadig øker. Under den pågående E3 2003-spillmessen avsløres det planer om omtrent 200 nye spilltitler for Xbox. De fleste av disse spillene vil komme på markedet i år. Problemet for Microsoft er at de fleste av gode titlene også er tilgjengelig til PlayStation 2.

Ifølge analyseselskapet Strategy Analytics eier 75 prosent av de som har en moderne, stasjonær spillkonsoll en Sony PlayStation 2. 13 prosent har en GameCube, mens 12 prosent har Xbox.

Enkelte private observatører har i ulike kanaler sagt at den eneste grunnen til å kjøpe Xbox framfor PlayStation 2, er de ekstra mulighetene Xbox gir som multimedieenhet og datamaskin. Maskinen er utstyrt med harddisk, vanlig x86-prosessor fra Intel og nettverksgrensesnitt, noe som gjør enheten til langt mer enn en spillmaskin, ikke minst hvis brukeren i tillegg installerer en modbrikke, et lite kretskort som åpner opp for ny funksjonalitet, for eksempel avspilling av DivX-filmer og sonefri avspilling av DVD-plater.

Dette er virksomhet som Microsoft ikke tjener et øre på, snarere tvert imot hvis brukerne ikke samtidig kjøper dataspill. Men modbrikkene gjør det gjerne også mulig å spille piratkopierte spill. Hvordan Microsoft skal tjene inn det subsidierte beløpet da, er uvisst.

Til toppen